Zonnepark Usseler Es

Ben Sanders 15.04.2016
21 hectare Zonnepanelen op de Usseler Es, dat was het voorstel van D66 wethouder Eelco Eerenberg! Dat was voor BBE met de geschiedenis helder op het netvlies net als een klap van de stroom. Deze locatie kent veel historie en betrokkenheid van de omgeving, dat blijkt dan ook wel uit de reactie van de Buurtkring Usselo en de VBU – Vereniging Behoud Usseler Es.
Er werd ons gevraagd om een advies uit te brengen m.b.t. het gebruik van m.n. de bolling op de Usseler Es. Ons advies was en is negatief niet omdat we tegen duurzame energie zijn maar punt 1 omdat het volgens het coalitieakkoord niet kan en punt 2 omdat de Bolling voor zeer velen van zeer grote waarde is m.b.t. de cultuur historische waarde en omdat het de enigste Es in dit soort in Europa is en daarom behouden moet blijven. De Usseler Es is een z.g. strategische reservelocatie voor de verwachte ruimtebehoefte vanaf het eind van dit decennium. Het College heeft in 2014 de grote cultuurhistorische waarde van de Usseler Es erkend en daarom dan ook afgesproken dat er in deze collegeperiode dan ook niet gestart wordt met de ontwikkeling van het gebied. Niet groot- en ook niet kleinschalig! Vanaf de eind jaren 90 is het de VBU gelukt mede door de toen zittende wethouders van D66 en BBE om de Usseler Es te behouden en deze niet te bebouwen, dus ook nu niet!
Daarom is het advies van BBE, wel alternatieve energievoorzieningen maar zeer zeker niet op de Bolling Usseler Es en vooralsnog ook niet op de kransen van de Usseler Es omdat dat mogelijke grote financiële gevolgen heeft van  ca. 8 a 9 miljoen euro voor Meerjaren perspectief Grondbedrijf het z.g. M.P.G. De fractie van D66 bij mondeling van Me. Agnes Haveman wil nu kijken naar de mogelijkheden tot het houden van een referendum om toch op de historische Usseler Es  210.000 m2 zonnepanelen te plaatsen, iets wat volgens ons ook nog eens een enorme landschap vervuiling is op ook nog eens een zichtlocatie. Enschede heeft buiten de Usseler Es nog 42 hectare grond vrij om te bebouwen en inclusief de gronden op het v.m. vliegveld heeft Enschede zelfs nog ruim 150 hectare in de aanbieding, dus voldoende alternatieve gronden en ruimte om te onderzoeken naar haalbaarheid.