Met een korreltje zout

Peter Brouwer 26.02.2021

Begin deze maand maakte Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) bekend in een brief aan Nobian (voorheen Nouryon) dat men het verscherpte toezicht op de zoutfabriek deels wil loslaten. Omdat volgens de toezichthouder het bedrijf veel heeft verbeterd en het tevens ook laat zien dat het hun ernst is om zaken op te lossen. Op zich is dat natuurlijk goed nieuws.

Maar als je de hele brief leest is niet alleen maar positief en crescendo. Er zijn toch ook dingen die vragen bij ons oproepen. Het was natuurlijk niet voor niets dat Nobian al sinds 2016 onder verscherpt toezicht staat. Door meerdere (olie) lekkages in het leidingstelsel ontstaan bij boringen en aanleg van zoutputten in de jaren 80. Ook waren er veiligheidsproblemen. In de brief valt te lezen dat SODM twijfels heeft omtrent de technische toepasbaarheid van de vulstof om de potentieel instabiele cavernes mee te stabiliseren. Het proces duurt vervolgens meer dan 100 jaar voordat deze cavernes zijn gestabiliseerd. SODM oordeelt hier dan ook terecht dat deze termijn veel te lang is en teruggebracht dient te worden tot een menselijke maat van ten hoogste enkele decennia.

Respectievelijk voor mei en juli dit jaar moet Nobian met een gedetailleerd plan van aanpak komen omtrent deze punten. Ook maakte de toezichthouder nog een opmerking dat het een zekere terughoudendheid bemerkt bij onderwerpen waarbij de zekerheid van productie mogelijk in het geding is. Met andere woorden, productiezekerheid staat centraler dan veiligheid. Deze zou in het verstrekte document onvoldoende zichtbaar en onderbouwd zijn.

Dat is nogal wat. Burgerbelangen is blij dat het verscherpte toezicht wel gehandhaafd blijft als het gaat om de afwikkeling van de stabilisatie van de potentieel instabiele cavernes in en rondom Twekkelo. In de Raadscommissie van Omgevingsbeleid van 11 januari waarin Nobian een presentatie gaf en haar nieuwe naam kenbaar maakte als onderdeel van Nouryon. Zij gaf ook aan dat dit onderdeel (industrial chemicals) in de etalage staat en wellicht dit jaar al verkocht gaat worden dan wel een beursnotering krijgt. Het bedrijf gaat op deze manier in korte tijd weer over in andere handen. In praktijk zou het ook zomaar kunnen worden opgedeeld.

Wat doet dit met de financiƫle zekerheid, voor nu maar vooral in de toekomst ? Vragen wij ons af. Die zekerheid was er in het verleden wel volgens de overheid. Wij zullen hierover vragen stellen bij Wethouder van Houdt.

– –