Artikel 35 (schriftelijke) vragen over de capaciteit van het stroomnetwerk

Barry Overink 18.01.2019

Burgerbelangen Enschede heeft vandaag de volgende vragen (artikel 35) gesteld aan het college over de capaciteit van het stroomnetwerk. De uiterste beantwoordingstermijn voor deze vragen staat op 8 februari 2019.

In diverse media is de afgelopen weken te lezen geweest dat het stroomnetwerk met name in Groningen, Drenthe en Overijssel onvoldoende capaciteit heeft voor het toenemend aantal zonneparken en dat de komende jaren dit nog een probleem kan zijn.

Enexis heeft inmiddels de gemeenten in voorgenoemde provincies per brief geĆÆnformeerd.
Gezien de grote opgave waar wij met zijn allen voor staan en de komende Energievisie die in voorbereiding is, kan dit grote gevolgen hebben voor het nakomen van de doelstellingen.
De fractie van Burgerbelangen heeft hier grote zorgen over en wil dan ook van het college het volgende weten:

  1. Is het college op de hoogte van de capaciteit problemen op het stroomnetwerk?
  2. Heeft het college inzichtelijk of de gemeente Enschede met deze zelfde capaciteit problemen te maken heeft of krijgt?
  3. Is er contact met de netbeheerder over deze capaciteit problemen, welke ook in de brief van de netbeheerder aan de orde worden gesteld.
  4. Welke gevolgen kan dit hebben voor de te realiseren doelstellingen in Enschede op het gebied van duurzaamheid?
  5. In de media wordt met name gesproken over grote zonneparken, spelen deze capaciteit problemen ook voor andere energie opwekkend zoals bijvoorbeeld windmolens?
  6. Is er inmiddels contact met andere gemeenten, provincie of het rijk rond om deze capaciteit problemen en de gevolgen daarvan?

https://www.ad.nl/binnenland/het-stroomnet-is-vol-stop-op-nieuwe-zonnecentrales~afbed8a9/