AZC en Esmarkeveld, Hooien als de zon schijnt

Niels van den Berg 16.09.2016

De voorzitter van de omwonenden commissie, dhr. Dick Buursink vraagt in een schrijven om een actievere houding van de gemeenteraad. Tegelijkertijd verstuurt wethouder Jurgen van Houdt een memo met betrekking tot het standpunt van de gemeente Enschede. Men wil niet nog eens een jaar doorkomen met onzekerheden en onduidelijkheden. De gemeente wil verantwoordelijkheid nemen. Moeten wij die verantwoordelijkheid nemen op alle fronten?

Advies omwonenden commissie;
De vraag op dit moment is:
1. is de “Wegener” noodopvang en het laten participeren van statushouders in de Enschedese samenleving voldoende wanneer het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid?
2. moeten we onder de huidige omstandigheden en voorliggende feiten ook nog een AZC realiseren?
3. Wat doen wij met het advies van Dick Buursink als spreekbuis van de omwonenden, of beter gezegd met de open einden die hij aan de orde stelt?

Realisatie AZC een “must”?
Waarom maakt de wethouder kenbaar in zijn schrijven dat de Staatssecretaris een claim tegemoet kan zien wanneer gemaakte afspraken m.b.t. realisatie niet worden nagekomen? De wethouder lijkt kostte wat kost een AZC te willen realiseren. Uit de memo blijkt tevens dat hij met die insteek aanschuift aan de “Provinciale regietafel” en dan onder het mom van: “Het dak repareren als de zon schijnt” aldus stelt hij in zijn schrijven.

Hooien als de zon schijnt;
Volgens BBE is het gezegde “Hooien als de zon schijnt” meer treffend. Een overgrote meerderheid van de inwoners in Enschede Oost wil immers geen AZC op het Esmarkerveld. Volgens ons moeten wij, de volksvertegenwoordigers daar rekening mee houden en is het niet het College aan te rekenen. De gemeenteraad, het volk vertegenwoordigende orgaan kan hieraan sturing geven. Dat gebeurt nog steeds niet, “men” vind het allemaal prima, wij hebben dat te accepteren. Maar dit neemt niet weg dat het wel een erg bittere pil is voor de vele inwoners van Enschede Oost, die zich na twee jaar onzekerheid nog altijd niet gehoord en vertegenwoordigd voelen. Het wordt tijd dat de gemeenteraad nú gaat hooien als de zon schijnt, na de droogte van afgelopen dagen lijkt dat een redelijk eenvoudige opgave.