Pro actief in gesprek met het COA

Niels van den Berg 04.09.2016

Het AZC Esmarkerveld is en blijft een actualiteit van de dag. Er zit een behoorlijke geschiedenis op dit dossier. Een dossier waarbij een overgrote meerderheid voor een opvang voor asielzoekers heeft gestemd. Niet lang daarna is er ook voor de komst van een noodopvang gestemd. Deze noodopvang is inmiddels geheel gereed, maar staat leeg. Dat gegeven samen met een aantal andere feiten maakt dat zich de vraag weer opspeelt of er überhaupt nog wel een asielzoekerscentrum nodig is. Waar zijn de destijds verwachtte enorme asielzoekersstromen? Die vraag gaat ook op voor de regio Twente en m.n. voor Enschede. Het is het C.O.A. zelf, dat nu het aantal opvangplekken en de aangeboden locaties ter discussie stelt. Dat is ook onze collega’s van D66 Enschede opgevallen en die zijn inmiddels ook van mening dat het definitieve besluit nu niet weer uitgesteld moet gaan worden. Dat gegeven heeft ongetwijfeld ook te maken met de weerstand in de directe en omliggende wijken in het recente verleden.

Burgerbelangen Enschede is verrast en tevreden dat onze collega’s de zaak belichtten zoals zij dat onlangs duidelijk hebben gemaakt. Wij hebben al eerder gesteld dat er wat ons betreft een streep mag door het geplande AZC op het Esmarkeveld. Dit is tevens een unieke mogelijkheid voor de wethouder om de onderlinge band met de bewoners te versterken en de nodige reparaties te verrichten. Dat vraagt wel om een pro actieve houding want ik kan mij zo voorstellen dat er meerdere gemeenten zijn die zullen gaan lobbyen om het niet door te laten gaan. Het is een uitgelezen kans.

Er ligt weliswaar een contract tussen gemeente en COA, eenzijdige ontbinding van dit contract zal kosten met zich mee gaan brengen maar wat zijn de werkelijke kosten als het in overleg gaat, en wat zijn de kosten wanneer er een AZC voor leegstand wordt gebouwd? Inmiddels is de bouwgrond gesaneerd en is er een geasfalteerde uitvalsweg aangelegd voor de omwonenden in het gebied. Deze weg is niets meer of minder dan een belofte uit het verre verleden die nu is waargemaakt. De gemaakte kosten voor het saneren van de grond die kunnen mogelijk worden weggestreept tegen de drie ton die wij als gemeente nog tegoed hadden van het COA vanuit het verleden. Immers bij een situatie waarbij er geen AZC wordt gerealiseerd zijn er ook geen middelen nodig voor de sociale inbedding. Het niet realiseren van een AZC heeft niets uit te staan met wel of niet barmhartig zijn. Wel is het tijd om barmhartig te zijn naar de inwoners van onze stad toe, m.n. in dit specifieke stadsdeel. Een kans voor open doel… niet te missen lijkt mij? Mochten er hoe dan ook bedden nodig zijn voor vluchtelingen, dan staat het voormalige Wegenerpand het COA ter beschikking. De huur- c.q. beschikbaarheidsperiode mag wat ons betreft wel worden verlengt.