Sluiting zwembad de Brug?!

Niels van den Berg 24.06.2016

De discussie rond de zwembaden is losgebarsten. Enige tijd geleden is het sportbedrijf opgericht. Dat is gedaan om efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Ook is destijds een sportnota aangenomen. Die barst van de ambities in zowel de breedtesport als (semi) topsport. Om dat uit te kunnen voeren zijn goede en moderne sportaccommodaties vaak een vereiste. 

Tekorten op de zwembaden

De zwembaden, Verenigd in de NV Enschedese zwembaden, hebben jaarlijks tekorten opgeleverd. Gesubsidieerd zwemwater dus. Bij de realisatie van het buitenbad was het toen al aannemelijk dat er jaarlijks geld bij zou moeten. BBE heeft destijds tegen gestemd.

Nu moeten tekorten binnen het sportbedrijf worden opgelost. Een raadsmeerderheid heeft enige tijd geleden gezegd dat de tekorten van de zwembaden niet ten koste mogen gaan van de overige sport in onze gemeente.

Afgelopen maandag is het raadsvoorstel hierover besproken in de stedelijke commissie. Onze fractie staat nog altijd achter de harde afspraak die gemaakt is, namelijk los tekorten op water op binnen water. Maar om daarbij de juiste overwegingen te kunnen maken zijn wij van mening dat er verschillende scenario’s, onderzoeken en berekeningen moeten liggen.

2521 bad KNZB

Één zo’n onderzoek ligt er. Een haalbaarheid scan volgens het concept 2521 zwemmen van de koninklijke Nederlandse zwembond. Dat zat, merkwaardig genoeg, niet bij de stukken. Dat onderzoek van vijf jaar geleden maakte inzichtelijk dat, bij sluiting van het Slagman, er een exploitatietekort van 325 duizend euro ontstaat bij een nieuw zwembad. Stel dat we de Brug zouden sluiten dan is op dat bedrag nog eens 270 duizend Euro in mindering te brengen. Maar dan nog is er een tekort van 50.000 Euro.  Dat is dan in een scenario waarbij men uitgaat van een zwembad dat voor 70% gerund wordt door vrijwilligers van de vereniging. En ook dat wil de N.V. zwembaden niet. Dus is de verwachting dat er meer personele inzet nodig is en dus veel meer geld!

Wat te doen?

De kernvraag voor onze fractie. Burgerbelangen Enschede is van mening dat we eerst goed in beeld hebben welke keuzes tot welke gevolgen kunnen leiden. Dat hebben wij nu in zijn geheel niet. Nu besluiten om de Brug op slot te doen en een nieuw bad weer te bouwen betekent:

  • gevolgen voor het dorp op sociaal maatschappelijk gebied
  • 5 jaar lang een ondercapaciteit zwemwater

En het belangrijkste is toch het gegeven dat wij niet in beeld hebben welke kosten een nieuw bad met zich meebrengt. Hoe ziet het totale financiële plaatje eruit? De vraag is of in het nieuwe scenario de bezuiniging überhaupt wel wordt behaald. Volgens ons is dat van essentieel belang om dergelijke belangrijke beslissingen te nemen. Zolang die inzichten er niet zijn gooien wij onze oude schoenen weg!