Drugsoverlast Glanerbrug,

Niels van den Berg 20.05.2016
Het kan niemand zijn ontgaan dat de drugsoverlast in Glanerbrug momenteel een veelbesproken onderwerp is. Het onderwerp kwam helemaal onder het vergrootglas te liggen nadat de tv via de NPO een uitzending heeft gedaan over ons grensdorp. Daaruit blijkt dat de overlast misschien nog wel omvangrijker is dan velen van ons denken. Spuitende junks op het NS perron en gebruikers die te pas en te onpas verschillende woningen in Glanerbrug bezoeken. Wij als Burgerbelangen fractie hebben diverse noodkreet mailtjes ontvangen van verontruste bewoners die terecht aan de bel trekken gezien de omvang van het probleem. Het veiligheidsgevoel bij deze mensen wordt en is aangetast, of moeten we juist stellen zij hebben terecht een onveilig gevoel.
Enige tijd geleden heb ik hieromtrent vragen gesteld aan de portefeuillehouder veiligheid, t.w. onze Burgemeester Onno van Veldhuizen. Sinds die tijd zien we ook dat er wel degelijk actie ie en er iets wordt ondernomen. Maar de vraag blijft, zijn deze acties wel voldoende, en waarom anticipeert de politie in het ene geval wel, en in het andere juist weer niet op actualiteiten? Het blijkt dat in veel gevallen het in ons land zo schijnt te zijn dat door de regelgeving het handhaven van de regels weer in de weg staat, iets wat eigenlijk niet zou moeten kunnen. Daardoor ook zijn alle betrokken partijen het met elkaar eens dat dit zo niet langer kan, en gelukkig kunnen we constateren en daarbij opmerken dat er inmiddels wel aan die regelgeving gewerkt wordt. Maar intussen krijg ik nog steeds veel signalen van nog altijd verontruste omwonenden. Het wordt nu tijd voor andere actie en de Stadsdeelcommissie Oost lijkt mij nu dan ook de uitgelezen plek om bij de eerst volgende vergadering op 31 mei hierover met alle partijen in gesprek te gaan. Het is kort dag, maar wij zien als Burgerbelangen dit onderwerp wel graag als bespreekpunt op de agenda verschijnen.
Tot slot wil ik een ieder nadrukkelijk vragen om onze BBE fractie vooral te mailen wanneer men dergelijke activiteiten bespeurt. Niet om het nu strafrechtelijk aan te pakken, dat ligt niet binnen onze politieke mogelijkheden, maar wel om de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid het politieke duwtje in de rug te kunnen geven zodat de onacceptabele overlast aanzienlijk dan wel helemaal  afneemt. Wordt vervolgt!