Het Ariensplein en Kop van de Boulevard

Barry Overink 27.11.2015

Vorige week dinsdag was er een grote opkomst bij de Commissievergadering Stadsdeel Centrum. Met ruim 100 betrokken bewoners die van af het eerste moment mee kunnen en willen denken over de invulling van het huidige MST-ziekenhuis locatie Ariensplein dat nog ongeveer één jaar in gebruik zal zijn, maar ook over de Kop van de Boulevard het gebied rondom het voormalige Dish Hotel, de ING Bank en het voormalige SLO-pand (St. Leerplanontwikkeling).
 
Zowel de ideeën en initiatieven van inwoners als van deskundigen kwam in het debat naar voren, waarbij het duidelijk werd dat met name op de kop Boulevard veel ruimte zal zijn voor woningen en appartementen en richting het oude ziekenhuis ruimte zou moeten worden gemaakt, waarbij de oude monumentale gevel van het vroegere R.K. St. Jozefziekenhuis weer zichtbaar zal worden (naar verluid is deze nog aanwezig achter de huidige gevel). Als blijkt dat, dat echt zo is dan moeten wij als politiek ervoor waken dat deze authentieke gevel ook echt blijft bestaan, immers is er in het verleden al te veel afgebroken. Waar nodig zullen wij als BBE dan ook met een motie komen of zaken in het werk stellen om te zorgen dat dit stukje erfgoed weer zichtbaar zal worden voor de stad. Hoe mooi zou het zijn om de oorspronkelijke ‘Ariensplein omgeving’ met de oude vijver, de Joodse Synagoge en het prachtige oude pand van de Prinsenschool weer prominent zichtbaar zal zijn in het straatbeeld. Ongetwijfeld een verrijking voor de stad!
 
Voor de invulling van het oude ziekenhuis-pand hebben het Saxion en de Universiteit Twente voorzichtig interesse getoond om te kijken of er in samenwerking met het MST-invulling kan worden gegeven richting nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied van de zorg. Dit lijkt ons een uitstekende combinatie! Begin 2016 zullen de eerste schetsen van de nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd. Het is echt de moeite waard om even op google te zoeken naar: ‘Ariens ziekenhuis Enschede” voor de oude foto’s van het ziekenhuis en de omgeving.