Speerpunten 2014-2018

VEILIGHEID

 • Het aantal Wijkagenten op toegezegde sterkte brengen.
 • Spreekuren met Politie in de wijken en dorpen behouden.
 • Grootschalige opslag van vuurwerk in de toekomst voorkomen.

GEZONDHEIDSZORG EN SOCIALE VOORZIENINGEN

 • Mensen die het echt nodig hebben blijven ondersteunen.
 • Individueel maatwerk bij gebruik van WMO.
 • Misbruik sociale voorzieningen hard aanpakken.

WERKGELEGENHEID EN ECONOMIE

 • Actieve acquisitie om bedrijven naar Enschede te halen.
 • Bij aanbesteding werk voorrang verlenen aan Twentse bedrijven.
 • Bestaande bedrijventerreinen upgraden, leegstand wegwerken.

BURGERINITIATIEVEN

 • Burgers in het eerste stadium reeds bij plannen betrekken.
 • Instellen lokale ombudsman.
 • Wijkbudgetten blijvend handhaven.

VERKEER EN MOBILITEIT

 • Realisatie Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark.
 • Rondweg om Lonneker op bestaande wegen.
 • Fietspad langs Euregioweg.
 • Optimalisatie ontsluiting oostelijke wijken.
 • Realisatie vrachtwagenparkeerplaats ter ontlasting van de dorpen en wijken.

OUDERENBELEID

 • 70 plus gratis in de bus moet gehandhaafd blijven.
 • Valpreventie voor ouderen in alle wijken van de stad.

FINANCIËN

 • Geen verhoging van de lokale lasten boven inflatie.
 • Subsidiebeleid toetsen en evalueren op maatschappelijk nut.

DUURZAAMHEID EN MILIEU

 • Vergunningvrij bouwen voor duurzaamheidinitiatieven.
 • Bevorderen stadslandbouw.

DORPEN EN WIJKEN/WOONOMGEVING

 • Blijvend zorgen voor veilige schoolomgeving.
 • Ideeënmakelaar instellen om initiatieven uit de samenleving te coördineren.

ONDERWIJS EN SPORT

 • Leerlingen op basisscholen reeds interesseren voor technisch onderwijs.
 • Jeugd stimuleren om te bewegen om overgewicht tegen te gaan.