Vuist tegen zorgfraude: “Randen van de wet opzoeken’’

Gert Kel 16.04.2021

De veertien Twentse gemeenten waaronder Enschede maken gezamenlijk een vuist tegen fraude en misbruik van zorggeld. De regio wil proeftuin worden voor nieuwe regelgeving die opsporing en aanpak van fraudeurs makkelijker moet maken.

Strenge selectie aan de poort.

Een aantal spraakmakende fraudegevallen in Twente en een pittig rapport over de verwevenheid van zorg en criminaliteit, hebben ervoor gezorgd dat een strenge selectie aan de poort broodnodig is. De georganiseerde misdaad deinst er zelfs niet voor terug om kwetsbare cliënten seksueel uit te buiten of in het kader van dagbesteding in te zetten als hennepknippers, zo is uit het onderzoek gebleken.

Opsporingscapaciteit en controles.

Alle gemeentes zijn bereid om te kijken of ze een bijdrage kunnen leveren aan meer opsporingscapaciteit en controles. Ook willen ze gezamenlijk beleid ontwikkelen dat het onmogelijk maakt dat dubieuze zorgaanbieders die aan de voorkant worden geweigerd, via sluipweggetjes toch kans zien om aan het werk te gaan in de gemeente. Door het nieuwe beleid moet worden voorkomen dat malafide zorgbureaus subsidiegeld binnenhalen of dat ze sneller opgespoord en aangepakt kunnen worden. Het zorggeld kan daardoor op de juiste manier besteed worden.

Randen van de wet opzoeken.

De Twentse gemeenten zijn in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid en met de Inspectie om een proeftuin-status te krijgen, die ons als regio de mogelijkheid geeft om de randen van de wet op te zoeken. Inmiddels is een regionale Projectgroep Zorgfraude samengesteld die concrete plannen gaat opstellen. Hierin werken veertien Twentse gemeenten samen met specialisten van onder meer Menzis, Justitie, Politie en de Belastingdienst.

De bestrijding van zorgfraude is één van de prioriteiten van Burgerbelangen Enschede en indien de Twentse gemeenten groen licht krijgen, is dit zeker een stap in de goede richting.

– –