Terugblik op de raadsvergadering

Marc Teutelink 12.03.2021

 Afgelopen maandag was er een raadsvergadering; in deze Corona periode wederom in volledig digitale vorm via Zoom. Met dit keer een drukke agenda, zo druk dat de vergadering gestaakt is om 23:30 en niet alle punten zijn behandeld. Deze schuiven dan automatisch door naar de volgende raadsvergadering. 

Raadsonderzoek
Als eerste stond een raadsonderzoek op de agenda: “Initiatiefvoorstel Instellen onafhankelijke commissie maatwerk uitvoering sociaal domein“. Op basis van signalen uit de stad is er besloten om onderzoek te doen naar het gebruik van maatwerk binnen het sociale domein. Hoe benut de gemeente de ruimte die de, toch vaak hele strikte wetten rondom, decentralisaties biedt en in hoeverre wordt maatwerk ook daadwerkelijk toegepast bij het helpen van inwoners?

We zijn blij dat dit onderzoek uiteindelijk door de hele raad unaniem werd ingediend en gesteund. Een initiatief van “slechts” 1 of 2 partijen met als initiële inzet een raadsenquête, met een afrekenend karakter, naar het hele sociale domein, zou niet passen niet in onze filosofie van een lerende organisatie. “Bijsturen indien nodig” is een belangrijk thema in ons coalitieakkoord en een onderzoek gebaseerd op leren en bijsturen helpt ons te begrijpen wat er aan de hand is en indien nodig beleid aan te passen of misschien wel Den Haag aan te spreken op de striktheid en starheid van bepaalde wetgeving. Daarmee kunnen we wel mensen helpen.

Kennispark

Vervolgens werd het “Stedenbouwkundig plan en mobiliteitsplan Kennispark” behandeld. Op zich een prima plan met voldoende ambities, maar wel met aanpassingen. Hierover is in onze nieuwsbrieven al veel over geschreven. Grote investeringen moeten gericht zijn en ondersteund worden door goede plannen en feiten. “Kiek’n wat ut wordt!” is hier niet aan de orde. Burgerbelangen Enschede heeft hierbij 5 moties en amendementen ingediend om het plan aan te scherpen, waarvan vele unaniem zijn aangenomen. Daarmee is er voldoende basis om te investeren in het Kennispark.

Eschmarke-Dolphia
Als laatste het bestemmingsplan “Eschmarke-Dolphia”. Oorspronkelijk zou dit een hamerstuk zijn, maar uiteindelijk toch een bespreekstuk geworden. Een pand aan de Gronausestraat moest volgens verschillende fracties een karakteristieke aanduiding krijgen om sloop te voorkomen. Het grappige is dat raadsleden vaak niet eens een dergelijk pand kennen of de eigenaar hebben gesproken, maar wel een mening hebben over beleid m.b.t. de bebouwing. Uiteindelijk is er met een meerderheid toch voor gekozen het pand aan te wijzen als karakteristiek.

Sluiting
De vergadering eindigde met een dankwoord aan onze burgemeester, de heer Henk Jan Meijer. Hij heeft onze burgemeester Onno van Veldhuizen vervangen tijdens diens ziekteperiode en heeft dat prima gedaan, waarvoor ook onze dank. Volgende week zal de heer van Veldhuizen zijn werkzaamheden als burgemeester weer hervatten. Wij zijn blij dat hij zich sterk genoeg voelt om de stad weer te dienen en daar wensen wij hem veel succes mee…