Burgerbelangen Enschede maakt zich zorgen over de jongeren

Gert Kel 12.02.2021

Meer kinderen en jongeren zullen door de nieuwe, harde lockdown mentaal in problemen komen. Volgens de GGZ liet de eerste lockdown al zien dat vooral kwetsbare kinderen en jongeren hard geraakt worden als ze verstoken zijn van gewoon sociaal verkeer.

“Angst, depressieve gevoelens nemen toe, kwetsbare kinderen raken buiten beeld”. Recentelijk is er volgens de GGZ een stijging te zien van mensen met onder meer eetstoornissen en complexe psychische problemen. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar voor alle leeftijdscategorieën.

Burgerbelangen Enschede heeft samen met de coalitiepartners hiervoor aandacht gevraagd. We hebben het college opgeroepen om in de komende weken maatregelen te treffen en met een plan van aanpak te komen. In het plan moet komen te staan; Wat is er reeds gedaan? Hoe is de situatie van nu? Wat gaat het college de komende maanden doen?

Zowel wethouder Niels van den Berg als ook Burgerbelangen Enschede hebben veelvuldig contact met jeugdwerkers. “Er gebeurt al veel”, “maar voorkomen is beter dan genezen”. Geld mag geen probleem zijn. De raad heeft namelijk een motie aangenomen: “Enschede sterker uit de corona crisis”.

– –