Ascherman Prijs

Bestuur 20.11.2020

Burgerbelangen Enschede reikt ook in 2020 de Aschermanprijs uit. De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+).

De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet.

Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar burgers. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

Stuur je nominatie uiterlijk 15 december 2020 in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl.

Het bestuur zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie de Aschermanprijs 2020 toekomt.