BBE wil bijdrage naar draagkracht huishoudelijke hulp terug

Gert Kel 13.11.2020

Enschede is geen pinautomaat”. Vermogende Enschedeërs kunnen met het betalen van 19 euro per maand onbeperkt gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning. Er is weer een bijdrage naar draagkracht nodig om de hulp betaalbaar te houden. BBE heeft hier samen met de coalitie een motie voor ingediend. Deze motie is aangenomen met 32 stemmen voor en 7 tegen.

Iedere Enschedeër kan een beroep doen op de huishoudelijke ondersteuning, als men aan criteria rond zelfredzaamheid voldoet. Dat is het gevolg van het afschaffen in 2019 van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, zonder dat daar vanuit Den Haag voldoende financiële middelen tegenover beschikbaar zijn gesteld.

De verandering en vergrijzing heeft overal in het land en ook in Enschede, tot een forse stijging van het gebruik van de thuishulp geleid. Deze stijging wordt over twee jaar geschat op zo’n 600 Enschedeërs, allemaal inwoners die door de gunstige financiële voorwaarden van 19 euro per maand huishoudelijke ondersteuning hebben aangevraagd. De extra kostenpost kan oplopen tot circa 710.000.

BBE wil via een lobby met de andere Twentse gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten proberen om de sterkere schouders zwaardere lasten te laten dragen. Lukt dat niet, dan zou de thuishulp uit de WMO kunnen worden gehaald, om de voorziening vervolgens via de bijzondere bijstand te organiseren. “Maar dat laatste heeft niet onze voorkeur, omdat daar nog wel wat haken en ogen aan zitten.”

Er zijn verhalen van mensen die hun poets van € 50 per ochtend de deur uitzetten om vervolgens bij de gemeente aan te kloppen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Meerdere gemeenten kijken naar een transformatie en tarieven van de ondersteuning huishoudelijke hulp. Laten we de middelen vooral gebruiken voor mensen die de steun het hardst nodig hebben, deze voorziening voor de meeste kwetsbaren beschikbaar blijft.

Wat BBE betreft moeten we dit probleem niet zelf oplossen. ‘Dit moeten we landelijk aanpakken in plaats van met lokale kunstgrepen, hoe goedbedoeld ook. Dan maak je het als gemeenten het Rijk wel makkelijk: als we lokaal pleisters plakken, hoeven ze in Den Haag niet meer te opereren.’ Daarom is het goed dat ook de VNG dit samen met de gemeenten bij het kabinet aankaart.