Als school en werk allebei niet (meer) lukt

Gert Kel 30.10.2020

Gezamenlijke aanpak onderwijs, zorg en gemeenten werkt!

“De Twentse Belofte maakt het mogelijk om met zowel onderwijs, zorg als overheid de jongere verder te helpen in het leven. Korte lijntjes om jongeren te ondersteunen. Iedereen verdient tenslotte een kans op een toekomst met perspectief en een zelfredzaam bestaan.”

Door de jongeren actief te benaderen krijgt de gemeente een beeld wat er speelt in het leven van een jongere. Daarnaast maakt het duidelijk door wie eventuele begeleiding van een jongere opgepakt kan worden. De afgelopen 4 jaar heeft deze Twentse aanpak -de uitwerking van het landelijke programma om voortijdig schoolverlaten terug te dringen- goed gewerkt. Mede hierdoor ligt het percentage voortijdige schoolverlaters in Twente veel lager dan het landelijk gemiddelde. 

Wat merken jongeren van de Twentse belofte? Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs merken dat ze door de gemeente geholpen worden om aan het werk te blijven of om over te stappen naar een andere school. Ook worden zij actief benaderd om mee te denken over hoe zij kunnen blijven leren naast hun werk. Lukt zowel werken als leren niet? Dan merken jongeren dat ze actief gestimuleerd worden om alsnog een startkwalificatie te halen of aan het werk te gaan. Ook krijgen zij ondersteuning op andere leefgebieden. 

Elke vier jaar maken de scholen en gemeenten in Twente een plan dat wordt gebruikt voor de aanvraag van regionale middelen om voortijdige schoolverlaters te ondersteunen. In de nieuwe Twentse Belofte zijn de ambities en doelstellingen vastgelegd voor de periode tot 2024. In de Twentse aanpak wordt de lat op een aantal punten hoger gelegd dan de doelstellingen vanuit het rijk. De doelgroep voortijdige schoolverlaters is breder geformuleerd dan die van het Rijk. Ook jongeren van 23 tot 27 jaar zijn in het plan opgenomen.

‘Vroegtijdige inzet jeugdhulp levert geld op’

Burgerbelangen Enschede is trots op deze aanpak. Hoe vroeger de aanpak des te beter voor de toekomst van onze jeugd. Uit verschillende projecten blijkt dat investeringen in de jeugd zich ruimschoots terugbetalen op allerlei fronten.

– –