#053bloeit

Bestuur 22.05.2020

We werken in Enschede aan het versterken van de biodiversiteit. Dit is van groot belang omdat het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten door het verdwijnen van leefgebieden o.a. als gevolg van meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk staat.

De helft van alle bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. En dat terwijl ze essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Onze gewassen zijn afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Daarom heeft Burgerbelangen Enschede de actie #053bloeit gestart. Door het uitdelen van zakjes bloemenzaad brengen we samen bloemen terug in de stad. Eén hectare wilde bloemen levert al snel zoveel nectar en pollen op, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. Ook vogels en kleine zoogdieren (b.v. muizen, egels) profiteren er van. Zij zijn afhankelijk van voldoende voedselaanbod als insecten en zaden.

Dus haal een tuintegel uit je tuin of plaats een grote teil op je balkon en laat Enschede bloeien!

Onze leden kunnen mailen naar het bestuur (secretaris@burgerbelangenenschede.nl) om een adres door te geven van iemand in Enschede waar ze bloemzaadjes aan willen uitdelen. Het bestuur zorgt dat het er komt (zolang de voorraad strekt)