Huurders en gebruikers wijkcentrum De Magneet zijn boos.

Gert Kel 12.10.2018

Tijdens de druk bezochte open dag afgelopen zaterdag heeft een deel van de gebruikers van wijkcentrum De Magneet presentaties en demonstraties gegeven over wat ze te bieden hebben. Aanleiding hiervoor was een brief van de Gemeente Enschede van 2 juli jongstleden over de toekomst van wijkcentrum De Magneet. In deze brief aan de huurders/gebruikers van wijkcentrum De Magneet wordt opgeroepen om geen aanvragen voor (incidentele) zaalhuur voor 2019 toe te zeggen. De gemeente heeft besloten om scherper naar de vastgoedportefeuille te kijken.

Bovengenoemde brief heeft veel onrust veroorzaak. De vervolgbrief, na contact met Wethouder Arjan Kampman, waarin gepoogd werd om meer duidelijkheid te verschaffen, nam de ongerustheid over de toekomst van De Magneet niet weg. In deze brief van 1 oktober richting wijkcentrum de Magneet wordt aangegeven dat Servicecentrum Zuid gelegen aan de Wesselerbrinklaan 102 te koop staat en de gemeente de ambtelijke huisvesting voort wenst te zetten in De Magneet. In deze brief staat tevens dat het concept inrichtingsplan op korte termijn met de wijkraad Wesselerbrink wordt besproken

Tijdens mijn vervolggesprek van afgelopen maandag met de wijkraad Wesselerbrink heeft Burgerbelangen Enschede  te horen gekregen dat vier gebruikers al hebben laten weten naar een andere locatie te gaan. Op 30 oktober in de stadsdeelcommissievergadering Zuid zal de gemeente een toelichting geven op het proces en het concept plan. Uiteraard gaat ondergetekende voor deze vergadering nogmaals een vervolggesprek plannen met de wijkraad WesselerbrinkRichting de raad heeft de Wethouder Arjan Kampman gereageerd, dat hij druk doende is om bovenstaande in kaart te brengen. Op korte termijn zullen er gesprekken gaan plaatsvinden. In de Tubantia is Wethouder Arjan Kampman stellig: “De Magneet blijft gewoon open. Er wordt weliswaar aan gedacht om medewerkers naar De Magneet te laten verhuizen, maar daar mogen de huidige gebruikers wat mij betreft nooit onder te lijden hebben. Het kan niet zo zijn dat iemand met mijn profiel een wijk – en ontmoetingscentrum dicht doet”.

Burgerbelangen Enschede zal op 30 oktober beide brieven ter sprake brengen. Wij gaan ons er samen sterk voor maken dat de uitspraak in Tubantia van de Wethouder, dat de huidige gebruikers door de verhuizing niet mogen lijden, gestalte gaat krijgen. De activiteitenkalender van De Magneet is hiervoor een prima hulpmiddel.