Met de gedachte al bij morgen? Dacht het niet…

Marc Teutelink 16.12.2017

Nog een aantal dagen en dan zit het politieke jaar er voor ons als raadsleden weer op! Aanstaande maandag de laatste raadsvergadering met eventueel dinsdagavond een uitloop! Daarna is er reces, vakantie dus… Het raadslidmaatschap is voor mij niet alleen een grote eer, maar ik zet me daar ook met veel passie voor in! En dat hoort ook zo, vind ik! Met een uitzondering van een enkeling, zetten alle raadsleden, coalitie en oppositie, zich voor 100% in voor Enschede. Elk met hun eigen overtuiging. Een reces is dan voor alle raadsleden zeer verdiend.

Dit jaar in het bijzonder. Zoals elk jaar moeten er nog veel besluiten worden genomen en zijn de maanden November en December de meest intensieve van het jaar. Te beginnen met de programmabegroting, waarin wij de koers voor het komende jaar vaststellen. Voor mijn portefeuille komt daarna de regionale programmering van de bedrijventerreinen (we hebben 42Ha teveel bedrijventerreinen gepland), het bespreken van een rekenkamer rapport inzake Twente Milieu,  maatregelen tegen de illegale stort, (handhaving) woonoverlast en ook de stadsdeelcommissie Zuid. 2018 is daarnaast ook het jaar van de verkiezingen en dus komt daarbij de campagne voorbereidingen en het verkiezingsprogramma!

Allemaal fantastische onderwerpen en die krijgen allemaal de aandacht die ze verdienen. Vooral in deze periode betekent dat een hevige aanslag op de tijd die we beschikbaar hebben en dat valt met name het thuisfront wel eens zwaar. Als je dan vervolgens de krant openslaat en leest over ‘raadsleden die tijdens de stadsdeelcommissie Zuid, wanneer er gepraat wordt over de toegangsweg naar het Rutbeek, met hun gedachten al bij het werk van morgen zitten in de wetenschap dat ze de helft van de stukken niet hebben kunnen lezen’, dan word ik daar wel verdrietig van! Er is geen absoluut geen sprake van dat wij alle stukken maar voor de helft hebben kunnen lezen, pure onzin …

Dit vind ik echt tekort doen aan onze inzet! Wij zijn al vanaf 2014 volop bezig met de toegangsweg naar het nieuwe bungalowpark ‘het Rutbeek’, wij hebben vele bezoeken gebracht aan omwonenden, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het toekomstige park en we hebben alle stukken voor 100% doorgespit en bediscussieerd. Samen met de bewoners en de ambtenaren zijn we heel diep in deze materie gedoken en daarom is ons uiteindelijke besluit dan ook een gefundeerd besluit!

Wij zullen het in ieder geval op onze bekende wijze oppakken en dat blijven we de komende periode’s ook doen! Volgende week de laatste loodjes, dan het reces en dan vervolgens weer met volle inzet het jaar 2018 in! Prettige feestdagen gewenst en alvast een ‘booming’ nieuw jaar…!