De Economie floreert, bedrijven groeien

Barry Overink 22.09.2017

Het is voor niemand onbekend dat de economie weer volop floreert op dit moment.
Bedrijven zien weer flinke groei van opdrachten, in de winkels merk je dat het weer een stuk drukker is dan een jaar geleden en in de spits is het weer een stuk drukker dan voorheen.

Met deze grote groei zijn er ook tal van banen bijgekomen in deze regio en dat is natuurlijk fantastisch na de crisisjaren waarin ook in Twente harde klappen zijn gevallen, resultaat daarvan is dat er alleen in Enschede al in het begin van dit jaar 7.360 mensen in de bijstand zaten en 3.976 mensen in de WW (bron: I&O economische ontwikkeling Enschede).

Inmiddels hoor ik bedrijven steen en been klagen dat zij op dit moment niet aan nieuwe werknemers kunnen komen en dat heeft niet alleen te maken met een specifieke opleiding maar ook voor banen waarbij bedrijven bereid zijn werknemers zelf op te leiden zoals een heftruckchauffeur, grondwerker, schoonmaakster en ga zo maar even door.
Onze fractie verbaast zich daar echt over en hebben dit probleem al vaker in raad ter sprake gebracht richting wethouder Welman degeen die verantwoordelijk is voor Werk & Inkomen en Economie. Helaas zie we dat de resultaten tot op heden achter blijven en dat er helaas nog te weinig uitstroom is van uit de bijstand. Het grote grote probleem zit hem er wat ons betreft in dat de gemeente de mensen met een uitkering onvoldoende kent. En op het moment dat je je mensen niet kent kun je ze ook niet mee laten doen in de maatschappij, laat staan een match maken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Het doel van BBE is dan ook om mensen weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt.
Hiermee snijdt het mes aan 3 kanten. Mensen hebben weer een baan en dus meer perspectief, werkgevers kunnen verdere groei doorzetten en de gemeente is structureel minder geld aan uitkeringen kwijt! De doelstelling voor BBE is dan ook om in 2 jaar tijd 750 mensen minder in de bijstand te hebben dan op dit moment dat willen wij doen door twee jaar lang 1 miljoen euro per jaar te investeren in het werkplein en daarmee 15 consulenten aan te nemen, met als taak om met 750 mensen minimaal 10 keer per jaar een gesprek te hebben over de ” Aandacht en Participatie” en van daaruit mensen de arbeidsmarkt in te begeleiden. Het sommetje leert ons dat 15 consulenten X € 65.000 per jaar = € 975.000 en dat is voor twee jaar een investering van precies € 1.950.000. Met deze investering zullen er 750 mensen uitstromen. Dat is een structurele besparing voor de gemeente van ruim € 11 miljoen euro per jaar. Dat is natuurlijk een gigantisch rendement!! Los van het feit dat mensen vanuit een baan meer hebben te besteden en daarbij meer sociale contacten en meer ritme en vreugde hebben.