Maatregelen tegen illegale stort (gratis stortquotum)

Marc Teutelink 14.07.2017

In 2017 is Enschede overgestapt op DIFTAR. Ondanks de kritische noten, met name ook van onze kant, lijkt het (en dan met name voor laagbouw) redelijk succesvol te zijn. De scheidingspercentages schieten tot boven de 40% en dat is boven verwachting in vergelijking met andere gemeentes waar men ook DIFTAR heeft ingevoerd.

Toch heeft DIFTAR zeker ook zijn keerzijdes. En die worden heel duidelijk als je alle foto’s op (social) media bekijkt of zelf door de stad fietst. In de hoogbouw is het veel moeilijker om te scheiden en daarnaast is er ook veel minder ruimte in de woningen om het afval te bewaren totdat deze door Twente Milieu wordt opgehaald, als überhaupt al bij de betreffende inwoners bekend is wanneer deze momenten zijn. Als één persoon de zak met plastic alvast bij het afhaalpunt neerzet, dan volgen er spoedig meer. Vervolgens zijn er ook nog mensen die dan denken: “daar kan mijn grijze zak met restafval ook wel bij, scheelt weer geld!”.

Gelukkig worden in een rap tempo nieuwe afvalcontainers voor verpakkingen geplaatst, zodat inwoners hun zakje met verpakkingsafval te allen tijde kunnen wegbrengen en ze niets hoeven op te sparen. Maar dat lost nog lang niet alles op, de illegale bijplaatsing en verrommeling van de stad blijft bestaan!

Grof huishoudelijk afval moet wel worden weggebracht naar een milieupark en dat kost sinds de afschaffing van het gratis stortquotum €1.50 per 10 kg wat dan al snel in de papieren gaat lopen. Gevolg is illegale stort van dit afval in het buitengebied; dat scheelt namelijk weer de nodige euro’s voor de betreffende personen. Dat keuren wij absoluut af, laat dat duidelijk zijn. Illegale stort is en blijft asociaal gedrag!

Commentaar van de inwoners is dan: “jullie hebben ons het gratis stortquotum afgepakt!” en nu betalen wij de hoofdprijs! Laten we beginnen met opmerken dat “gratis” hier natuurlijk niet bestaat; iemand moet er voor betalen en in dit geval zijn de kosten uitgesmeerd over alle inwoners van de stad. Dus ook bij de mensen die geen gebruik maken van het stortquotum betaalden er wel voor. Bij het afschaffen zijn deze kosten (als ik mij niet vergis zo’n €20) in mindering gebracht van het vaste tarief. Maar dat is voor helemaal niemand zichtbaar, want men betaalt nog steeds hetzelfde bedrag: verrekening door beter scheiden vindt pas aan het eind van het jaar plaats! Perceptie is dan inderdaad dat het “gratis” stortquotum zomaar is afgeschaft. Dat snappen wij wel.

Wij denken dat het “gratis” stortquotum misschien dan ook wel te vroeg is afgeschaft. We zien een link tussen het afschaffen van het “gratis” stortquotum en illegale stort (met name in het buitengebied). Wij hebben daarom deze week gepleit voor het terugbrengen van een “gratis” stortquotum van 150kg. Maar dat is slechts één van de mogelijke maatregelen tegen illegale bijplaatsing en stort. Daarom zullen wij aanstaande maandag, tijdens de behandeling van de zomernota, een motie indienen waarin wij de wethouder opdragen om op zeer korte termijn te komen met een set maatregelen tegen illegale stort, waarbij het terug brengen van het “gratis” stortquotum ten minste één van de maatregelen dient te zijn.