Op de Kuipersdijk straks legaal rechtsaf naar de Mooienhof….

Marc Teutelink 19.05.2017

Aanstaande maandag staat de veel besproken “rechtsaf-er” Kuipersdijk – Mooienhof op de Raadsagenda. In 2011 heeft de raad het “koersdocument verkeerscirculatieplan 2011-2016” vastgesteld van welk plan al veel maatregelen ondertussen zijn uitgevoerd. V.w.b. de definitieve situatie en aanpassing rondom de kruising Kuipersdijk – Mooienhof – Edo Bergsmalaan daar moet door de Raad nog een keuze voor worden gemaakt.

Onderdeel van de voorstellen uit het koersdocument is het knippen van de Zuid-Noord route en dan m.n. de mogelijkheid om rechtsaf te slaan op de Kuipersdijk naar de Mooienhof. Het rechtsaf slaan is hier al sinds jaren verboden, maar is niet fysiek onmogelijk gemaakt en wordt tot op heden gedoogd. Er wordt dan ook van deze mogelijkheid veelvuldig gebruik gemaakt zowel als ontsluiting vanuit het MST en de Spoed Post aan de Beltstraat en de uitgang van Heek-parkeergarage alsook de doorgaande route van Enschede Zuid naar Noord.

Burgerbelangen vind bereikbaarheid zeer belangrijk en wij zijn dan ook geen voorstander van het knippen van wegen en doorgaande routes, ook niet door het centrum. Kortom dat willen we dus behouden. Knippen verslechtert niet alleen de bereikbaarheid, maar verkeer is net als water: bij een fysieke afsluiting zoekt het altijd een andere weg. De afgelopen periode is er uitvoerig onderzoek gedaan naar wat er moet gebeuren met de huidige rechtsaf situatie. Handhaving van het huidige verbod met behulp van camera’s is juridisch niet haalbaar. Dit leidde vervolgens tot twee mogelijke keuzes:

  1. het volledig afsluiten van de Zuid-Noord route of
  2. het toestaan van het rechtsaf slaan.

Het volledig afsluiten houdt in ‘fysiek aanpassen’ en het daarmee onmogelijk maken om zowel vanaf de Kuipersdijk, de Belstraat (het MST) en vanuit de Zuidelijke uitgang van de parkeergarage om richting Mooienhof te gaan rijden. Dit betekent het terugdringen van een doorgaande route voor de auto en daarmee een behoorlijke verslechtering van o.a. de ontsluiting van het MST. Afsluiten is absoluut ook niet gastvrij maar vooral ook niet logisch. Een fysieke afsluiting betekent verder ook dat hulpdiensten en dan m.n. de brandweer met hun grote voertuigen deze weg (voor hen een hoofd route naar noord) dus ook niet kunnen volgen en dus ook via een omweg moeten gaan rijden. Men kan nu op verschillende manieren náár het MST en de van Heek-parkeergarage toe rijden, maar bij afsluiting kan men er dan alléén via de Beltstraat en Kuipersdijk richting de Singels weer uitrijden. Met een Kuipersdijk met verkeer dat in de rijrichting van de Singels (dus stad uitwaarts) steeds drukker wordt en nu al vaak volledig vol staat van Beltstraat tot aan de Singel, betekent dit dat de omliggende woonstraten zoals de Celebesstraat en Wooldriksweg wel degelijk drukke sluiproutes zullen gaan worden. Vanuit alle overwegingen is de variant “openstellen” het meest logische en het meest positiever voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Wij zijn als BBE groot voorstander voor het “openstellen” maar zien ook dat er dan wel wat fysieke aanpassingen moeten worden gedaan om de situatie veiliger te maken.

Het rechtsaf slaan zal veiliger moeten worden ook voor fietser en voetganger en daarvoor zal de bocht flauwer moeten worden gemaakt. Daarnaast is ook geconstateerd dat de twee voorsorteer vakken van de Noord-Zuid route (vanuit de Mooienhof richting de Beltstraat en richting de parkeergarage) zorgen voor onveilige situaties. Wanneer er op de Mooienhof een auto rechtdoor wil en er ook een auto rechtsaf wil, dan is het voor de rechtsaf slaande auto onmogelijk om de fietsers van links te zien aankomen, en dat zorgt vaak voor onveilige situaties. Daarom wordt er voor gekozen om het rechtsaf voorsorteer vak te verwijderen en krijgen auto’s vanaf de Mooienhof dus maar één voorsorteer vak voor alle drie richtingen t.w. linksaf, rechtdoor en rechtsaf.

Tot slot zal met dit pakket aan maatregelen volgens BBE de bereikbaarheid, de doorstroming en de veiligheid op deze veel besproken kruising aanzienlijk worden verbeterd.