Terugblik politiek jaar 2016

Niels van den Berg 16.12.2016

Terugkijkend op 2016 wil ik als fractievoorzitter een ieder bedanken voor zijn of haar betrokkenheid bij onze partij. In eerste instantie mijn collega’s in de fractie. Ik ben daar enorm trots op. Ieder fractielid zit uitstekend in de dossiers en steekt enorm veel tijd en energie in de stukken die de revue passeren. Ook het bestuur van onze partij zet zich in op verschillende fronten. De samenwerking is uitstekend te noemen en hebben wij ook als zodanig ervaren, ook hier bevlogen leden die zich sterk maken voor partij! Ook de verschillende Collega partijen in de gemeenteraad met wie wij zijn opgetrokken het afgelopen jaar en onze medeburgers in de vele dossiers, de ambtenaren en ook de lokale media, chapeau en dank.

“Regeren” en vooruitzien is in de huidige periode is niet altijd eenvoudig, moeilijke en soms pijnlijke beslissingen hebben we genomen, maar ook moéten nemen maar wel altijd op basis van verdieping in de dossiers en de mensen achter deze dossiers. Kwetsbaarheid tonen is onze kracht en oprechte betrokkenheid hebben bij burger en stad blijkt onder andere ook wel uit het feit dat wij een grote ledenaanwas hebben gehad in het afgelopen jaar. Veel van deze nieuwe leden hebben zich aangesloten nadat ze in contact zijn gekomen met één van de fractieleden op een dossier dat dicht bij hen stond en of raakvlakken had met hun directe leefomgeving.

FC Twente, de Turkse moskee, het AZC, het welzijnswerk, de mantelzorg en de ontwikkelingen op het voormalig vliegveld Twenthe zijn best ingewikkelde en veelomvattende dossiers gebleken die zijn afgehandeld, waarbij wij steeds weer met grote zorgvuldigheid met steeds alle en ieders belangen in ogenschouw hebben gehouden. Een ieder maak je het nu eenmaal niét altijd naar de zin en vooral beloven kunnen wij nooit iets, behalve dan de belofte volledige en overtuigende inzet te plegen en de contact te blijven onderhouden. Onze fractie en ook in groter verband het Partijbestuur en een groot deel van de partijleden van Burgerbelangen geven hier uitstekend invulling aan. Altijd zijn wij met elkaar scherp op dingen waar het niet of nog niet goed gaat. Daarover en daarvoor laten wij een altijd een oprecht en terecht kritisch geluid horen. Dat is in 2016 veelvuldig gebeurd en zal in 2017 ook weer gebeuren.

Langs deze onpersoonlijke weg dank ik alle betrokkenen -mede namens de fractie en het bestuur van BBE- en wens een ieder hele prettige feestdagen, een veilige jaarwisseling en vooral een heel gezond en liefdevol 2017!