Programmabegroting en de groene leges

Marc Teutelink 11.11.2016

De groene leges is een prima maatregel om duurzaamheid tijdens bouw en verbouwingen te stimuleren. Ook Burgerbelangen vond dit een goed idee; wij hebben het zelfs in ons verkiezingsprogramma staan. Een jaar geleden hebben we een proef ingesteld waarbij we € 150.000 beschikbaar hebben gesteld om de leges bij groene bouw en verbouwingen vrij te geven.

In dit jaar (2016) hebben we een overschrijding van € 650.000 gezien. Dat vinden wij wat moeilijk te verteren; vooral omdat er ook andere zaken in de duurzame leefomgeving zijn die wat ons betreft ook prioriteit verdienen. Wij kunnen aan onze inwoners niet meer uitleggen dat er genoeg geld is voor duurzaamheid en geen geld voor bijvoorbeeld het maaibeleid, terwijl dit juist een hot item is voor de inwoners van Enschede.

Daarom gaan we hiervoor een amendement indienen die de “groene leges” beperkt tot enkel particulieren en een maximum stelt aan het regeling van € 150.000 voor 2017. Daarnaast dragen we de wethouder op om op zoek te gaan naar externe financieringsmogelijkheden en/of subsidies en daarnaast ook alternatieven voor groene leges te onderzoeken en deze mee te nemen in de proef.