Programmabegroting en het Enschedese maaibeleid

Marc Teutelink 01.11.2016

In 2014 is er besloten tot versobering van het maaibeleid openbaar groen, waardoor op veel plekken het gras nog maar twee keer per jaar werd gemaaid. Naar aanleiding van klachten uit de stad in 2015 heeft er een aanpassing plaatsgevonden waarbij op een aantal plekken vaker werd gemaaid. Burgerbelangen heeft vanwege de aanhoudende hoeveelheid klachten samen met D66 al eerder een motie ingediend om te komen tot een beter structureel maaibeleid. Daarop is er onlangs een belevingsonderzoek gedaan, waarin de beleving van het maaibeleid is getoetst bij de inwoners van Enschede.

Dit belevingsonderzoek stelt ook een aanpassing van maaibeleid voor die leidt tot een acceptabel niveau van het openbaar groen: kleine groenperken in de wijken worden i.p.v. twee keer per jaar weer vierentwintig keer per jaar gemaaid, de middelgrote groenperken kunnen van twee keer per jaar naar zes keer per jaar en ook wordt er rondom objecten en ook de zijkanten van de gazons weer mooi bijgewerkt. Kosten in totaal € 208.000.

Burgerbelangen ziet dit als een goede start en wil dit bedrag graag beschikbaar stellen voor 2017. Wij dienen daarvoor een amendement in tijdens de programmabegroting. Daarnaast roepen wij de wethouder op om te komen met een structurele oplossing waarbij bewoners voor hun eigen wijken kunnen mee beslissen over het maaibeleid en het groenbeleid (verfraaiingen) in hun eigen wijk. Dit zou moeten komen tot een maaibeleid overzicht waarbij per wijk is gespecificeerd waar en hoe vaak het openbaar groen van deze wijk wordt gemaaid zodat inwoners precies weten waar ze aan toe zijn.