De geplande Moskee…..

Niels van den Berg 11.03.2016

Komt er wel of geen Moskee? De Grondwet stelt dat een ieder de vrijheid heeft om zijn / haar geloof te belijden. Zo staat ook de fractie van Burgerbelangen Enschede hierin. Een gebedshuis voor de Turkse gemeenschap is geen probleem. Maar er is inmiddels zoveel gezegd en geschreven over dit gevoelige onderwerp dat wij telkens weer op hetzelfde lastige punt uitkomen. Zo langzaam aan gaat het richting besluitvorming. Onze fractie weegt daarbij de belangen van de twee belanghebbende partijen, de Turkse gemeenschap en de directe buurtbewoners. De ene partij heeft recht op een nieuw onderkomen en is daar eerlijkheidshalve ook aan toe. De andere partij heeft met de Moskee geen moeite maar wel met een AZAN, de oproep tot gebed in welke vorm dan ook.
Beide partijen willen wij bedienen en hoewel het oproepen tot gebed een grondrecht betreft zijn wij tegelijkertijd van mening dat het aan de omwonenden, die overwegend van autochtone komaf zijn, niet opgedrongen moet worden. De raad heeft in een raadsbesluit van 2013 gesteld dat het een voorwaarde is dat beide partijen tot gedragen afspraken komen. Dat is nog altijd niet het geval. BBE heeft in 2013 een amendement ingediend bij de besluitvorming van de “Intentieovereenkomst”. Dat amendement beoogt dat er een quickscan wordt gemaakt naar alternatieve locaties. Het is per direct gesneuveld met 4 stemmen voor en de overige tegen. Wij hebben het destijds ingediend met een vooruitziende blik. Vanuit het oogpunt van de Grondwet zijn er namelijk niet of nauwelijks mogelijkheden om afspraken te maken rond de oproep, dan blijft er voor ons alleen maar een gentlemen’s agreement over.
Wat ons betreft komt er gewoon een mooie Moskee aan de Kuipersdijk, maar dan wel zonder Azan hoorbaar in de openbare ruimte. Inpandig zoals het nu al jaren gaat is geen enkel probleem. Daarmee zijn zij dan ook in het kader van de zo belangrijke “Noaberschap” de anderen niet tot last. Daar komt men, het Moskee-bestuur en de omwonenden, tot op de dag van vandaag helaas nog niet uit en, nu moeten wij wel als gemeenteraad hierover straks gaan besluiten. Wij hebben er drie jaar lang dusdanig veel energie ingestoken zodat beide partijen bij realisatie hun belang tot uiting zouden zien komen. Die kant gaat het nu niet op en het is vanwege dat aspect dat onze fractie zich nog weer eens heel serieus gaat buigen over deze kwestie. Want de vrijheid van de één kan niet beginnen waar de vrijheid van de ander ophoudt. Dat kan ook niet de bedoeling van de Grondwet zijn.