Kunnen we straks in elke winkel ook een broodje Gezond en koffie kopen?

Barry Overink 29.01.2016

Nog voor de zomervakantie zal de raad een beslissing moeten nemen over het nieuwe bestemmingsplan in het centrum. Dit kan grote gevolgen hebben met betrekking tot het beleid van horeca in de winkelstraten, nog geen jaar geleden hebben we met de verdiepingsslag besloten dat we de binnenstad indelen in 3 soorten gebieden. Horeca concentratiegebied, Kernwinkelgebied en een gebied gemengd creatief. Hierbij is afgesproken dat er 10% van de gevel aan de straat mag bestaan uit horeca en op enkele plekken 20%.
In het nieuwe bestemmingsplan wordt voorgesteld om de bestemmingen te verruimen. Als BBE zijn wij daar een groot voorstander van, dit punt staat ook nadrukkelijk in ons verkiezingsprogramma. Hiermee kan de leegstand worden voorkomen en hebben ondernemers meer keus om zich te vestigen.  Maar wat dit nieuwe plan ook met zich mee brengt is dat er dan ook ondergeschikte horeca in de detailhandel kan plaats vinden.
Om even een concreet voorbeeld te geven: Momenteel is het niet mogelijk om in één grote open ruimte bijvoorbeeld een Italiaanse winkel te vestigen waar Italiaanse kleding en schoenen wordt verkocht, waarbij deze ruimte overloopt in een deel ingericht voor de verkoop van allerlei soorten pasta, pesto en heerlijke Italiaanse wijnen e.d. voor gebruik elders dan ter plaatse, waarbij de ruimte vervolgens weer overloopt in een deel waar deze pasta ook ter plaatse kan worden genuttigd, tezamen met die Italiaanse wijn. Kortom, deze formule, waarin in één grote open ruimte zowel alcoholhoudende dranken en etenswaren kunnen worden verkocht voor gebruik en nuttiging in de winkel, dat is nu niet toegestaan.
Het winkelen verandert en zal steeds meer een beleving worden en dat kan ook weer een goede aantrekkingskracht op onze binnenstad hebben. Het bovengenoemde is dan wellicht een mooi voorbeeld, maar als het bestemmingsplan deze ruimte geeft voor de ondergeschikte horeca dan kan het ook zomaar zijn dat er én complete wildgroei ontstaat én tussen de kledingrekken de broodjes worden gesmeerd én koffie en andere dranken ver onder de reguliere horecaprijzen worden verkocht. Daarnaast zal bij ondergeschiktheid (bijproduct) geen melding hoeven te worden gemaakt bij de Kamer van Koophandel dat je ook de horeca uitbaat. Daarmee is er dus ook géén controle op de Drank-&Horecawet, dus geen controle van leeftijdsgrens voor drank, en de voedsel en warenautoriteit heeft geen grip, simpelweg omdat ze niet als zodanig staan geregistreerd. Wethouder Eerenberg heeft al aangegeven dat handhaving erg lastig is en dat we dit op basis van vertrouwen moeten laten gebeuren, met andere woorden niet alles vooraf moeten dicht timmeren.
Voor de fractie Burgerbelangen zijn er nog tal van vragen die wij de aankomende maanden willen stellen op dit onderwerp, te meer daar ook staatssecretaris Martin van Rijn bij brief van 18 januari 2016 de gemeenten in Nederland oproept om een voorgestelde pilot niet zomaar in de huidige vorm van start te laten gaan. Wordt vervolgd.