Domotica kan worden vergoed door overheid of verzekeraar.

Ben Sanders 15.01.2016

Steeds vaker worden er aanpassingen aan de woning gedaan om senioren langer thuis te laten wonen. Wat veel mensen niet weten is dat domotica, of technologische hulpmiddelen en aanpassingen, in veel gevallen vergoed worden door verzekeraars of gemeentes. Voor installateurs is dit belangrijk om te weten, omdat ze klanten hiermee mogelijk nog beter kunnen helpen. Sommige domotica vallen in de categorie woningaanpassingen.  Vergoeding door verzekeraar of gemeente (WMO)voor de nodige woningaanpassingen of hulpmiddelen is wel een indicatie van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Daarbij is te denken aan afstandsbediening voor bijvoorbeeld de ramen, deuren of gordijnen. Maar ook aan intercomsystemen of slimme thermostaten en hulpmiddelen als personenalarmering, of computersystemen voor huisbesturing. Een aantal van deze aanpassingen wordt vergoed door gemeentes, als de bewoner hierdoor langer thuis kan blijven wonen en niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen.
‘Samen met de gebruiker’
Bij het aanbrengen van ‘zorgdomotica’ is het van groot belang dat dit in nauwe samenspraak met de gebruiker wordt gedaan, zo bleek uit recent onderzoek van het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. “Zorgdomotica kan de veiligheid, het woongemak en de zorg in woon- en zorgcomplexen voor ouderen verbeteren”, zegt de onderzoeker. “Het is belangrijk om de geschiktheid van domotica-oplossingen met de cliënt te beoordelen”. Alleen zo kunnen deze goed afgestemd worden op de wensen en behoeften van de gebruiker. Wie meer informatie wil over de mogelijkheden voor subsidie van domotica door gemeenten en verzekeraars kan terecht op de pagina Regelhulp Domotica van de Rijksoverheid of bij de gemeente.