Communicatie rond het AZC

Niels van den Berg 05.09.2015

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat de gemeente Enschede de locatie Eschmarkerveld heeft aangewezen als de locatie voor een AZC.
De fractie van Burgerbelangen Enschede is van mening dat ook onze gemeente een verplichting heeft om de vluchtelingen op te vangen binnen onze gemeentegrenzen.
Wel hebben wij nog vele vragen m.b.t dit dossier. Die vragen, die gericht zijn op veiligheidsaspecten en achtergrondinformatie, zullen wij stellen op het moment dat zich daar het beste voor leent, de raadsvergadering van 21 September aanstaande.
Waar wij ons over hebben verbaasd is de wijze waarop is gecommuniceerd met de burgers in het betreffende gebied. Alle goede bedoelingen daar gelaten is dit nieuws bij omwonenden en overige betrokkenen als donderslag bij heldere hemel binnen gekomen.
Niemand heeft het over de tragiek en de inspanningsverplichting die wij met z’n allen hebben. Waar het eenieder wel om te doen is, is de wijze van communiceren. Men is niet meegenomen in het geheel.
Ook wijkraden melden ons dat ze in de onderzoeksfase niet of nauwelijks zijn betrokken. Dat komt niet overeen met een zinsnede uit het raadsvoorstel waarmee het college door de raad op pad is gestuurd. ‘Communicatie is van groot belang voor totstandkoming van de keuze. Raad en samenleving worden daarom nauw betrokken’.
Dat betreuren wij ten zeerste, de geloofwaardigheid wordt in twijfel getrokken. Daar willen wij constructief maar kritisch naar gaan kijken. Dat kan en moet nu echt eens anders!