Bibliotheek

Barry Overink 01.05.2015

Ondanks de economie weer aan het bijtrekken is, moet de gemeente Enschede helaas nog verder bezuinigen en wel 1,2 miljoen euro op cultuur.

Afgelopen dagen was er al reuring binnen de politiek, media en inwoners van de stad over het voorstel om weer een sanering door te voeren op de openbare bibliotheek Enschede.

Waar zij al te maken hadden met een bezuiniging van €300.000,-, komt daar nu nog weer eens €600.000,- boven op; als de raad instemt met de voorstellen. Burgerbelangen is allerminst gelukkig met deze forse ingreep.

De openbare bibliotheek Enschede is immers een basisvoorziening in onze stad en maken juist veel kinderen die in armoede leven en laag geletterden hiervan gebruik. Afgelopen dagen werd de fractie veelvuldig over het nieuws benaderd om hierop niet te bezuinigen. Echter moeten wij ons wel realiseren dat er een bezuiniging nodig is om financieel solide te zijn als gemeente. De bezuiniging niet door laten gaan is dan ook geen optie.

Wat wel mogelijk is, is de wethouder te vragen om met alternatieven te komen. Maar ik zou nog liever van de inwoners van Enschede horen waar wij als politiek volgens u
op zouden moeten bezuinigen binnen de culturele sector in Enschede. Het heeft geen zin om met voorstellen te komen om op een fietspad te bezuinigen of op zaken die niets met cultuur te maken hebben. Het moet echt uit het ‘’potje’’ cultuur komen.

Graag horen wij van u!