Voedselbank

Zehra Ceben 06.03.2015

Dagelijks voedsel is voor veel mensen onder de armoedegrens een probleem. Daarnaast is er sprake van een enorme verspilling van voedsel in de maatschappij: 1.4 tot
2.5 miljoen ton per jaar, waarvan 50% thuis en 50% bij industrie, horeca etc.

Hiervan komt slechts 0,2% bij de voedselbank terecht. De hoofddoelstellingen van de voedselbank is voedsel ondersteuning aan mensen in armoede en verspilling van voedsel tegen te gaan.

Rotterdam is in 2002 als eerste begonnen met een voedselbank. In Enschede is de voedselbank opgericht in 2006, met een kleinschalige start van 16 pakketten. Nu wordt er elke week 550 pakketten voor ruim 1400 personen door 80 vrijwilligers klaargemaakt voor gezinnen die gebruik maken van de voedselbank.

De voedselpakketten worden verstrekt aan burgers die leven onder de armoede grens. Via hulpverleningsinstanties worden aanvragen ingediend en vervolgens beoordeeld de administratie van de voedselbank of de betreffende burgers hiervoor in aanmerking komen. Naast voedselpakketten is er ook aandacht voor de kinderen (verjaardag, traktatie op school, Sinterklaas).

De voedselbank bestaat dankzij de donaties van bedrijven, scholen, kerken, particulieren, subsidie van de gemeente en niet te vergeten de vrijwilligers! Afgelopen week hebben verschillende raadsdelegaties, waaronder Burgebelangen Enschede een bezoek gebracht aan de voedselbank in Enschede en heeft de enorme inzet van alle betrokken partijen gezien. Burgerbelangen Enschede draagt de voedselbank een warm hart toe en dankt het bestuur voor de uitnodiging en de gastvrijheid tijdens het werkbezoek.