Noodkreet aan de wethouder!

Niels van den Berg 04.12.2014

Hoewel de wet ‘ werk & zekerheid’ een landelijke aangelegenheid is, zullen de zeer waarschijnlijke gevolgen ervan zich ook voor kunnen gaan doen in de stad Enschede.

Een groot gevaar ligt op de loer voor het basisonderwijs en in een later stadium waarschijnlijk ook het Voortgezet Onderwijs. Wat staat er te gebeuren nu deze nieuwe wet van kracht is? Bij de eerstvolgende serieuze griepgolf die toeslaat onder het onderwijzend personeel, staan de basisscholen van meet af aan geparkeerd. Geparkeerd vanwege het feit dat een willekeurige school in onze stad maximaal 3 keer een vervanger in kan zetten. Bij de vierde keer, ook al betreft het steeds maar 1 dag, is men verplicht om de invalkracht een vast contract aan te bieden.

Ik mag aannemen dat de financiƫle gevolgen die dat met zich meebrengt geen toelichting behoeven. Het praktische en realistische gevolg is dat de scholen simpelweg geen vervanging aan kunnen stellen, gezien de onverantwoord hoge loonkosten die dat met zich meebrengt. Klassen zullen buiten proportie toenemen in grootte en de werkdruk zal onevenredig toenemen om de opvang te reguleren.

Burgerbelangen Enschede maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen en is voornemens om dit maandag a.s. onder de aandacht te brengen van de wethouder. Het lijkt ons van essentieel belang dat hij dit bij zijn collega’s in den haag onder de aandacht brengt en wel zo spoedig mogelijk. Ook zijn wij benieuwd hoe bovenstaande zich verhoudt tot de wet leerplicht. Een uiterst lastige situatie waarbij leerplicht, scholen en ouders volledig buiten spel staan. Wij zullen dit dossier dan ook nauwgezet blijven volgen. .