Initiatiefdebat over werk

Barry Overink 09.10.2014

Afgelopen week hadden wij tijdens de raadsvergadering een initiatiefdebat over de werkgelegenheid in onze stad

en hoe we zoveel mogelijke mensen uit de bijstand kunnen krijgen. Dit vraagstuk was bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma al een van de belangrijkste thema’s en we hebben een aantal van deze punten, wederom ten gehore gebracht in de raadsvergadering. De gemeente Enschede creëert zelf geen banen. Die moeten namelijk uit de markt komen. Wel is het wat BBE betreft de taak van de gemeente om bedrijven te faciliteren in hun behoefte. Wij hebben dus de verantwoordelijkheid voor een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat met een goede bereikbaarheid van Enschede.

Daarnaast streeft BBE naar een actieve acquisitie vanuit het ondernemersloket, om bedrijven naar Enschede te halen en kennis te laten maken, met een mooie stad die tal van mogelijkheden biedt op alle fronten, maar ook het revitaliseren van bedrijfsterreinen is hierin van groot belang.

Ook het onderwijs dient beter aan te sluiten bij de vraag en aanbod van de markt. Hiervoor moeten wij continu in gesprek met de bedrijven in de regio en ook de onderwijsinstellingen. Zo zijn er op dit moment acht ! eerstejaars klassen op het HBO Recht van het Saxion. Dit is te veel voor de markt en al helemaal voor onze regio. Dit wordt een regelrecht vulling van onze kaartenbak.

De vermindering van de regelgeving is inmiddels op initiatief van o.a. BBE in gang gezet. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk makkelijker om zich te vestigen op een locatie die voor hen wenselijk is. Dit zelfde geldt voor bestemmingsplannen voor grote projecten, Bewoners dienen van meent af aan te worden betrokken bij/ ingelicht over de plannen en ieder bedrijf verdient maatwerk bij aanvragen, alleen zo kunnen procedures sneller en ontstaat er minder snel verwarring.

Ook voor het creëren van banen geld: Gewoon samen doen!