Dé zorg, uw zorg, dat is onze zorg…..

Ben Sanders 25.09.2014

Goed nieuws voor een deel van de zorgwerknemers in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.

Waarom, eindelijk zijn er de CAO’s voor beide doelgroepen gekomen. Veelzeggend is het, dat de ontslagen medewerkers in de thuiszorg die vervolgens als ZZPer terug kwamen tegen een lager loon, zij dit verschil in loon alsnog met terugwerkende kracht krijgen gecompenseerd. Dus fijn om te horen en fijn om te weten dat er weer een stukje onduidelijkheid wordt opgelost. In onze eigen stad zijn wij ook heel intensief bezig met de zorg en dan m.n. met het nog ophalen en invullen van pijnpunten, open einden en knelpunten in het WMO beleidsplan 2015.

Dit concept plan waarover u allemaal hebt kunnen meepraten, moet a.s. maandag door de gemeenteraad worden vastgesteld. Om toch nog wat informatie op te halen bij de organisaties die de zorgvrager vertegenwoordigen en natuurlijk ook bij de zorgaanbieders hebben wij dinsdagmiddag en -avond als werkgroep ‘Meerjaren Agenda Zorg’ met de medewerking van de Griffie dit kunnen doen middels een ‘Hoorzitting’ in de Raadzaal. Er hadden zich bijna 40 vertegenwoordigers als woordvoerders van diverse organisaties aangemeld. Een veel gehoorde opmerking van hen is het gebrek of tekortkoming aan communicatie, dit zowel vanuit de landelijke als ook vanuit de lokale politiek.

Er is heel veel onduidelijk, en wordt het dan al duidelijk gemaakt, dan wordt het weer veranderd of gewijzigd. Wat ook veel wordt gehoord is de al bijna verplichte ‘Burgerparticipatie’, het vanuit de WMO gebruik moeten maken van de mantelzorger of vrijwilliger bij een vraag naar benodigde zorg. Wat verder ook bij vele zorgorganisatie naar voren komt is de onzekerheid m.b.t. de financiering. Ook daarin is nog veel onduidelijk m.n. hoe zij de komende jaren hun begrotingen moeten opstellen en hoe zij daarmee uit moeten komen. Maandag zullen wij met het instemmen met het Beleidsplan WMO2015 het eerste resultaat van onze inmiddels lange en intensieve voorbereidingen vastleggen. Dat wil dan nog niet zeggen dat het daarmee is gedaan en er na de invoering op 1 januari 2015 niets meer aan te veranderen of te wijzigen is.

Nee, 2015 is een overgangsjaar waarin e.e.a. met een ‘zachte landing’ in werking treed, een jaar waarin wij allen samen periodiek goed moeten kijken wat wel en wat niet goed is geregeld en wat moet worden bijgesteld en of aangepast. Dat betekent dat er open en transparant met elkaar verder moet worden opgetrokken om het uiteindelijk op 1 januari 2016 zodanig te hebben georganiseerd dat er met de WMO kan worden gewerkt op een manier waar de burger baat bij heeft en ook recht op heeft, er door de zorgaanbieder kwalitatief goed en naar tevredenheid kan leveren en op een manier dat de gemeente het geheel binnen de budgetten kan financieren. Dat alles is een heel spannende uitdaging die wij -als het even kan- in gezamenlijkheid als ‘Noabers’ naar goed Enschedees gebruik naar een voor allen tevreden resultaat moeten brengen. Wij, Tubanten hebben voor hetere vuren gestaan en die allemaal op kunnen lossen. En dan straks als alles weer ‘normaal’ loopt, misschien ook nog de zorgpremie een beetje omlaag!
Dus…..GEWOON SAMEN DOEN!