Dreamliner zal nooit landen op of opstijgen vanaf vliegveld Twente

Marc Teutelink 12.06.2014

De kogel is door de kerk. Er zullen geen commerciële vluchten vertrekken en landen vanaf vliegveld Enschede.

Ook de nieuwe Boeing Dreamliner, die afgelopen week nog trots op een lage hoogte over Enschede vloog, zal niet meer landen en opstijgen vanaf vliegveld Twente. Deze week is bekend geworden dat Brussel hoogstwaarschijnlijk een extra onderzoek zal gaan starten naar ongeoorloofde staatsteun. Dit zal een ontoelaatbare vertraging met zich meebrengen die niet past in de criteria gesteld door de Provincie Overijssel, de gemeente Enschede en Dik Wessels. ADT heeft vervolgens niets anders kunnen doen, dan hun opdracht “Een commercieel vliegveld, kleinschalig, in het groen” terug te geven aan haar opdrachtgevers.

Burgerbelangen heeft altijd geloofd in het vliegveld. Er ligt immers een bestaand vliegveld met een extra lange landingsbaan, bijna 3 kilometer zelfs, voldoende voor de grootst mogelijke vliegtuigen. Met geringe aanpassingen zou hier een uitstekende commerciële burgerluchthaven kunnen worden gerealiseerd, die niet alleen Enschede en Twente extra op de kaart zou zetten, maar ook veel banen zou opleveren. Het is niet gelukt en wij zijn dan ook zeer teleurgesteld in de huidige ontwikkelingen.

Ondanks de teleurstelling moeten we wel realistisch zijn. Niet vanwege de eventuele ongeoorloofde staatssteun, het niet behalen van de banen doelstellingen en zelfs niet vanwege de potentiële grootschalige bomenkap. Nee, we zijn realistisch en zien dat de stevige lobby vanuit Duitsland (Münster), Schiphol, de milieubewegingen en andere politieke tegenstanders kennelijk de gehele ontwikkelingen rondom het vliegveld op een dergelijke manier hebben getraineerd, dat het sentiment bij veel betrokken partijen was omgeslagen en er weinig hulp te verwachten viel. De gemeente Enschede en het ADT werd steeds meer geïsoleerd en de voorstanders zijn niet in staat geweest hierop adequaat te reageren met het huidige besluit tot gevolg.

Het besluit is, in onze optiek, een grote stap terug. Wanneer de gewenste banen doelstellingen wel zouden zijn gehaald, dan zouden de omliggende gemeentes als eerste bij ons op de stoep staan om mee te profiteren. ‘Wel de lusten, maar niet de lasten”, schiet bij mij als eerste door mijn hoofd. En ook de potentiële grootschalige bomenkap. Hoe is het mogelijk dat er altijd commercieel is gevlogen en er destijds nooit ook maar één boom extra gerooid diende te worden. Toen kon het wel en nu niet? Een pure hetze! Waar waren de partijen achter deze hetze toen alle bomen moesten worden gerooid op het Spaansland vanwege de brandweerkazerne, het budgetcentrum, de Praxis en de toekomstige Hornbach? Er zijn daar meer bomen gekapt, dan er ooit moesten worden gekapt vanwege de toekomstige luchthaven. Zij zien meer heil in een mega Hornbach, waarvoor een groot stuk groen moet wijken en die mogelijk veel faillissementen en leegstand onder de omliggende middenstand zal inhouden.

Maar kan Wessels dan niet de benodigde miljoenen ophoesten, zou je je kunnen afvragen? Dat wordt allemaal lastig. De enorme tegen lobby heeft er namelijk onder andere voor gezorgd dat ook de vluchtbewegingen tot een absoluut minimum zijn gelimiteerd. Alweer een domper op de mogelijke banengroei. In een dergelijke situatie kan ik mij voorstellen dat Dik Wessels niet al te happig is om zonder steun de luchthaven te realiseren. Maar … dit scenario kan natuurlijk nog steeds en dan zal Burgerbelangen hier zeker positief instaan.

Al met al kun je concluderen dat de lobby vanuit de voorstanders niet afdoende is geweest. Het mocht niet zo zijn. Enschede zal zich niet extra op de kaart zetten en er zullen geen extra banen worden gecreëerd. En gezien het feit dat Enschede onderaan de lijst van gemeentes en hun werkgelegenheidscijfers bungelt, was elke extra gecreëerde baan welkom. Een flinke stap terug voor Enschede dus, gevolgd door stilstand.

In de komende periode zal Burgerbelangen alle stenen boven water proberen te krijgen over het dossier luchthaven en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Heeft het ADT gefaald, had de gemeente Enschede een sterkere lobby moeten starten en waarom konden de landelijke partijen in de Enschedese gemeenteraad haar banden met Den Haag, waarover zij zo vaak pochten tijdens de campagne, niet effectief inzetten voor de luchthaven. En zo zijn er nog veel meer vragen.

Nu moeten we met zijn allen gaan nadenken over een alternatieve invulling van het gehele gebied waarvoor het ADT verantwoordelijk is. Natuurlijk lagen er alternatieven op de plank, maar deze zijn lang niet allemaal up-to-date of realistisch. Lang is er in het verleden gedebatteerd over deze alternatieven en veel geld is er gestoken in de bijbehorende plankosten. De ontwikkelingen van afgelopen jaren hebben echter veel van de beschikbare alternatieven al ingehaald. Dit houdt in dat we eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen. Alsof dat geen geld kost…

En lang niet elk alternatief zal voor Burgerbelangen acceptabel zijn. Ook hier zullen we weer kritisch zijn met betrekking tot de doelstellingen. Voor ons blijft werkgelegenheid het meest belangrijke doel op zich. De vliegende start, zoals wij dat voor ogen hadden, zit er echter niet meer in.