Marathon draagt steentje bij aan ontsluitings problematiek Oost!

Niels van den Berg 29.05.2014

Het is inmiddels alweer ruim een maand geleden dat de Enschede marathon gelopen is door een groot aantal deelnemers.

Burgerbelangen Enschede houdt zich al jaren bezig met de casus ‘ ontsluiting Enschede Oost’. Wij hebben in het verleden ook al eens geopperd om de Keppelerdijk weer open te stellen tot aan de rotonde Oostweg. Dat stuit dan op hevig verzet van een aantal omwonenden. Hoewel ik hen wel kan begrijpen, is het tegelijkertijd bizar dat een oplossing die bijna niets hoeft te kosten voor handen ligt. Deze oplossing wordt hooguit twee keer per jaar ten uitvoer gebracht. In ieder geval altijd tijdens de marathon. Het valt mij dan steeds weer op dat er veel mensen zijn van wie ik hoor dat het een ideale oplossing is. Eventueel eenrichtingsverkeer of op bepaalde tijdstippen opengesteld. Slagbomen die garanderen dat er alleen gebruik van wordt gemaakt in de spitsuren doordeweeks. Verbreding van het wegdek ten behoeve van een fietspad, er zijn allerlei mogelijkheden. Hoe dan ook een ideale oplossing voor de problematiek en in tijden van bezuiniging een zeer goedkope oplossing. Oikos / Eilermark kunnen dan via deze nieuwe ontsluitingsroute de wijk uit, de Eekmaat kan rechtstreeks de Oostweg op en de dorpskern Glanerbrug via de Gronausestraat. Binnenkort toch maar weer eens aan de orde stellen!