Thuis bij ‘ Chez Nous’

Niels van den Berg 17.04.2014

Afgelopen week heb ik uitvoerig gesproken met een geëmotioneerde moeder wiens zoon onderwijs volgt aan de Buursestraat,

Chez Nous. De onderwijsinspectie heeft deze school onlangs als zwak gekwalificeerd en daarmee tegelijk een uitspraak gedaan dat de school niet helemaal voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een onderwijsinstituut. Daarmee dreigen deze vestiging van Attendiz en haar leerlingen tussen wal en schip te vallen.
Chez Nous is een school waar leerlingen naartoe gaan die niet, of even niet, schoolvaardig zijn. Hetzij door kind geboren eigenschappen, hetzij door omgevingsfactoren. De school schakelt in veel gevallen terug naar een willekeurige vorm van onderwijs en regelmatig ook naar een leerwerktraject. Kleinschaligheid en individuele begeleiding moeten ertoe bijdragen dat deze kinderen op enig moment deel kunnen nemen aan het arbeids(toeleidings) proces. In feite zit er helemaal niets onder deze school. Dat geeft heel duidelijk het belang aan van dit allerlaatste vangnet. Wanneer dit vangnet scheuren gaat vertonen krijgen we te maken met vroegtijdig schoolverlaten en dat is nu juist iets wat ook wij als gemeente willen voorkomen.

Kijken naar verschillende oplossingsrichtingen is van groot belang en zorgt er in ieder geval voor dat Burgerbelangen Enschede zich eerst wil gaan oriënteren op de mogelijkheden die er eventueel zijn. Dat vraagt om feiten over en samenwerking met de betrokken partijen. Met als gezamenlijk doel het behouden van deze zeer belangrijke spil in het onderwijsveld van Enschede.