Mogen wij 19 maart op uw stem rekenen.

Hans van Agteren 17.03.2014

Als lokale partij die al meer dan 20 jaar bestaat hebben we inmiddels een hele brede basis opgebouwd in de Enschedese samenleving.

Intensief contact met de inwoners van onze stad, met de beide benen op de grond en in de modder hebben daaraan bijgedragen. Daarnaast hebben we de afgelopen 4 jaar een stabiel beleid gevoerd zowel in de fractie als in het college.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Burgerbelangen de afgelopen jaren verdubbeld is in haar ledenaantal. Met een grote achterban en enthousiaste kandidaten zijn wij de campagne ingegaan. Perfect gestroomlijnd, goed zichtbaar op straat in de wijken en dorpen, hebben we onze boodschap uitgedragen. In gesprekken troffen wij veel sympathie voor onze partij en dat doet ons goed. Uiteindelijk betekent dat waardering voor onze inzet.
Ik dank een iedere voor zijn of haar inzet en het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen periode. Ik hoop daarom dat wij 19 maart ook op uw stem mogen rekenen. Om u nog even te herinneren aan de reden waarom u op ons zou moeten stemmen:
Burger Belangen Enschede is een zelfstandige onafhankelijke lokale partij van praktisch ingestelde mensen zonder binding met landelijke partijen. Zij wil de belangen van alle Enschedeƫrs behartigen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geaardheid of politieke voorkeur.
En tot slot willen we burgerinitiatieven stimuleren en optimaal benutten, onder het motto: GEWOON SAMEN DOEN