Tijdelijkheid mentaliteit?

Zehra Ceben 07.03.2014

De eerste lichting gastarbeiders van de jaren 60 naar Nederland kwamen met de bedoeling geld te verdienen

en dan weer terug te gaan naar hun land van herkomst. Zij wilden maar tijdelijk in Nederland blijven. Inmiddels zijn we meer dan 50 jaar verder. Het tijdelijke bestaat niet meer. Op de basisscholen spelen alle kinderen samen ongeacht religie, huidskleur en afkomst. Op de middelbare scholen zie je dikwijls dat er helaas een scheiding plaatsvindt. Enschedese jongeren trekken meer op met jongeren van de zelfde afkomst. Waarom?
Ligt het aan de opvoeding van de ouders? Integratie? Zich hier niet thuis/welkom voelen? Cultuurverschillen? Iedereen in dit land heeft dezelfde rechten of je nu van Turkse , Marokkaanse, Nederlandse of andere komaf bent.
Inmiddels hebben er in de afgelopen 50 jaar in de landen van herkomst positieve ontwikkelingen plaats gevonden. Belangrijk is hierbij dat mensen zich gaan afvragen waar men zich thuis voelt en daar ook naar gaat handelen met behoud van identiteit. Het gaat erom dat men een keuze kan maken waardoor men zich gelukkiger voelt. Respect voor de keuze die je maakt! Kies je voor de land van herkomst dan zijn er tal van mogelijkheden. Kies je voor Enschede, probeer dan een balans te vinden tussen 2 landen en culturen. Investeer in je sociale positie. Ga verkennen. Laat vastgeroeste opvattingen los en ga volledig op in de omgeving zonder te vergeten waar je oorspronkelijk vandaan komt.

Wij kunnen met z’n allen een steentje bijdrage voor een beter Enschede! Dus gewoon samen doen