Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in Zuid

André Le Loux 07.03.2014

Betrokkenheid van de burger staat bij Burgerbelangen hoog in het vaandel.

Het instellen van de wijkbudgetten is dan ook mede op initiatief van Burgerbelangen tot stand gekomen. Hiermee geven we ook aan er vertrouwen in te hebben dat burgers zelf initiatief kunnen nemen en daarvoor ook worden beloond door financiële ondersteuning bij de uitvoering van allerlei op te zetten activiteiten of projecten. De inwoners geven zelf de prioriteiten aan. De burgerparticipatie komt zo pas echt op gang. Bewoners uit de wijk die zich sterk hebben gemaakt voor aanpassingen aan het kruispunt Broekheurnerring-Broekheurnerrondweg kregen onze volledige steun. We hebben ons met de bewoners sterk gemaakt voor het Johan Cruyff/Smileyveld en de gerealiseerde overkapping. Het Stroinkshuis is er uiteindelijk gekomen en de bewoners van het herstructureringsproject in de Wesselerbrink deden nooit vergeefs een beroep op ons. Eveneens konden zij op onze inzet en ondersteuning rekenen met betrekking tot de problemen met de stadsverwarming evenals de bewoners van het Oosterveld toen het ging over de herbestemming van de school. De wijkraad Helmerhoek hebben we gesteund in haar wensen m.b.t. het wijkcentrum. Ook het inzetten van (straat) wijkcoaches past in onze visie.

Een ander punt waar we al jaren voor strijden is het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg en gelukkig, met de eerste fase wordt begonnen.

Als minpunt heb ik het vertrek van de wijkraad Wesselerbrink ervaren, een wijkraad die een aantal jaren geleden model stond in heel Nederland en met haar maandelijkse, goed bezochte openbare vergaderingen de communicatie binnen de wijk goed gaande hield. Het onvrijwillige vertrek van de wijkbudgetcommissie Wesselerbrink is een teken aan de wand. Het afserveren van goedwillende vrijwilligers op deze wijze valt niet te rijmen met een goede burgerparticipatie.

De Zuidwijken zijn echte leefwijken, daarom zullen we ons ook de komende jaren inzetten voor een goede en veilige leefomgeving. Dat willen we vooral doen door een luisterend oor te zijn jegens de burgers en wijkraden en hen te ondersteunen bij hun initiatieven en voorstellen. Als voorbeeld valt daar onder het verbeteren van de kwaliteit openbare ruimte in Helmerhoek Zuid tot hetzelfde niveau als in Helmerhoek Noord.

Na de verkiezingen ga ik het stokje overdragen, ik heb er echter alle vertrouwen in dat mijn opvolg(st)er ook samen met de bewoners zich 100% zal inzetten voor de Zuidwijken, iets wat kenmerkend is voor Burgerbelangen. Het enthousiasme van de bewoners is voor ons de reden om er vol tegen aan te gaan, volledig passend bij een lokale partij. Want alleen samen met de burgers kunnen we wensen realiseren, vandaar onze slogan Gewoon Samen Doen.