Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in West

Ben Sanders 07.03.2014

Betrokkenheid van de burger staat bij Burgerbelangen hoog in het vaandel.

Het instellen van de wijkbudgetten is dan ook mede op initiatief van Burgerbelangen tot stand gekomen. Hiermee geven we ook aan er vertrouwen in te hebben dat burgers zelf initiatief kunnen nemen en daarvoor ook worden beloond door financiële ondersteuning bij de uitvoering van allerlei op te zetten activiteiten of projecten. De inwoners geven zelf de prioriteiten aan. De burgerparticipatie komt zo pas echt op gang. Burgerbelangen heeft haar betrokkenheid naar u voortvarend opgepakt. In samenwerking met de Bewoners Kotmanpark hebben we ons sterk kunnen maken voor de realisatie van de ontsluiting van de Kortmanpark kantoortorens via de Zuiderval en tevens het oplossen van het parkeer- en energieprobleem in en rond de appartementen aan de Schiermoninkooglaan. Ook hebben wij door vol te houden de Usseler Es kunnen behouden en zijn gelukkig ook enkele boerderijen in de Westkrans weer verkocht en in gebruik. Ook daarvoor hebben wij als Burgerbelangen ons sterk gemaakt.

Een ander hoogtepunt voor Burgerbelangen was het omarmen tijdens de motiemarkt Opinie053 in 2011 van de motie ‘Dorpshart Boekelo’, het uitwerken ervan en brede steun van andere partijen zoeken en krijgen en het geld er voor moest worden gevonden. Het bleef angstig stil, maar het begon te lopen nadat ons commissielid Ben Sanders in 2012 met een tweede motie is gekomen om de uitvoering van de eerste motie hiermee af te dwingen. Samen met de Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV), de Dorpsraad en de gemeente is er het ‘Voorkeursmodel Boekelo’ opgesteld. Het mooie resultaat is dat het geld werd gevonden en de versnelde werkzaamheden in 2013 zijn gestart en voltooid is.

Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger hoeven in te voeren. Specifiek voor West dient de betrokkenheid van de inwoners bij de herstructurering Oost Boswinkel te worden voortgezet.
Door de bouw van het van der Valk hotel en de fastfood-restaurants aan het Spaansland en de Zuiderval en de moskee aan de Wethouder Beverstraat zal de verkeersdruk in dit gebied toenemen maar dit mag niet leiden tot verkeersoverlast voor omwonenden. Om vergrijzing van het kerkdorp Usselo te voorkomen moet het woonvriendelijk voor starters worden, zodat jongeren met kinderen in Usselo kunnen komen te wonen en niet alleen de gesettelde gemeenschap.
Afstemming tussen de gemeenten over de visie op het buitengebied Twekkelo is belangrijk. De gemeente Enschede en Hengelo blijken niet altijd dezelfde interpretatie van de visie te hebben, waardoor verschillend beleid wordt gehanteerd. Verdere industrialisering doet afbreuk aan de recreatieve en kleinschalige agrarische functie.
De zoutcavernes moeten op een milieuvriendelijke wijze worden gestabiliseerd.