NOEK en Vliegveld voor ons geen hoofdpijndossiers!

Albert Veldt 20.02.2014

Voor ons als Burgerbelangen Enschede is werkgelegenheid een belangrijke, zo niet de belangrijkste drijfveer om vóór bepaalde projecten te zijn.

Als we bijvoorbeeld spreken over een nieuwe weg, zullen we niet zo makkelijk meegaan, maar als dat een weg is die overlast op andere wegen wegneemt, reistijden, verkort en dus werk en wonen dichter bij elkaar brengt staan we daar anders in. Als we bijvoorbeeld kijken naar de effecten van de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark de NOEK dan blijkt dat we daar jaarlijks gemiddeld 200 mensen meer mee aan het werk hebben. Dat betekent een financieel voordeel van globaal 3 miljoen euro, terwijl de weg ons als gemeente op jaarbasis ongeveer 300.000 euro kost! Dan is de rekensom toch snel gemaakt, toch?

Hetzelfde geldt voor het vliegveld. Plat gevraagd wil je dat, zeg ik nee! Maar als je ziet dat het vliegveld er al ligt en operationeel is, er een exploitant is in de vorm van Dirk Wessels, dat er aan werkgelegenheid op jaarbasis wel 800 tot 1500 mensen werk kunnen gaan vinden. Dan hebben we het nog niet over de mogelijkheden en de aantrekkelijkheid die we dan hebben voor bedrijven van elders die daarom misschien overwegen zich hier te vestigen. Als in een slecht scenario het vliegveld 900.000 euro op jaarbasis zou kosten dan hebben we nog met bijvoorbeeld 1500 mensen aan het werk 14 miljoen verdiend. Ja, we zouden dan wel gek zijn om dit niet te doen. Kijk naar Eelde, naar Eindhoven en Maastricht. Allemaal vliegvelden die economische groei in die regio brengen. Ik ben het met u eens, Maastricht draait verlies, maar als ze sluiten kost dat minimaal 25 miljoen euro aan mensen die zonder werk komen en die ten laste van de gemeente Maastricht vallen. Dát is de reden dat de provincie Limburg waarschijnlijk de vlieghaven zal overnemen. Ook de provincie en het rijk zijn gebaat bij werkgelegenheid.

Voor al de mensen die tegen het vliegveld zijn hebben wij wel begrip, maar wij zijn een pragmatische partij die opkomt voor onze Burgers en dat kan alleen met een gezonde economie, daarom moeten we alle mogelijkheden benutten om werkgelegenheid te creëren of te behouden. Daar staan wij voor!