Nieuwe raadsleden??

André Le Loux 09.01.2014

Volgens de media hebben diverse partijen het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden voor de gemeenteraad.

Oud burgemeester Mans deed er een schepje bovenop door uitspraken over de kwaliteit van raadsleden en terecht reageerde Laurens van Lier ( PvdA ) daar weer op. Tot slot werd Niels van den Berg van onze partij op TVOost over dit onderwerp aan de tand gevoeld en hij deed dat bekwaam. Maar waar draait het nu om ? Voor raadsleden is de werkdruk, met name de vergaderdruk heel hoog en de te lezen stukken liegen er niet om. Het raadslid zijn kost veel tijd, zeker 20 uur per week. Dat het dus moeilijk is om kandidaten te vinden, is niet zo verwonderlijk. Gelukkig doet zich bij ons het omgekeerde voor, het aantal leden is de afgelopen vier jaar ongeveer verdubbeld en wij hebben voldoende geschikte, (zelfs uitstekende) kandidaten.
Maar wij zeggen wel heel duidelijk tegen alle kandidaten dat het raadslidmaatschap niet te combineren is met een volle baan en wij eisen van onze mensen dat ze een dag in de week minder gaan werken. Daarbij komt dat wij al maanden bezig om de nieuwe raadsleden voor te bereiden op hun taak, dus met de kwaliteit van onze raadsleden zit het wel goed. Maar daarmee zijn we er niet. Er moet wat gebeuren aan de hoge vergaderdruk. En daar kunnen de raadsleden zelf wat aan doen!! Wij, als Burgerbelangen ageren al jaren tegen deze hoge vergaderdruk en de ellenlange vergaderingen. Maar ja, over elk wissewasje willen we een plasje doen. Laten we nu eens beginnen daarmee te stoppen en elke partij de helft van de spreektijd te geven, dan worden we wel gedwongen om te controleren op hoofdlijnen, en juist dat is onze taak.
Daarnaast dienen het college en de ambtenaren te zorgen voor leesbare en bondige stukken!!! In december heb ik voor de zoveelste keer mijn ergernis daarover uitgesproken, maar verandert het ook?? Als we beter leesbare stukken krijgen , ons discipline opleggen met de spreektijd en niet voor elk wissewasje de hele raad laten opdraven, dan krijgen we de tijd die we hard nodig hebben, te weten tijd om het contact met de burger te versterken, weten wat er bij de burgers leeft. Om met de woorden van Niels te spreken, “met de voeten in de modder staan”. Dat heeft Burgerbelangen altijd gedaan en dat willen we blijven doen, en daar moeten we meer tijd voor krijgen !!!!

Want we moeten het Gewoon Samen Doen!!