Perikelen rondom klooster Ariens

Niels van den Berg 05.12.2013

Drie weken geleden werd ik gebeld door enkele personen die op een of andere manier

betrokken zijn bij het oude pand van het Arienshuis in Glanerbrug. De boodschap was kort maar krachtig. Wat weet Burgerbelangen Enschede van het voorgenomen besluit tot sloop van dit pand? Ook werd mij toen kenbaar gemaakt dat sloop op erg korte termijn daadwerkelijk aan zou vangen. Tijdens het daarop volgende gesprek werd mij duidelijk dat een groot deel, voornamelijk Glanerbruggers, het pand het liefst behouden ziet blijven. Ook is mij toen duidelijk gemaakt dat men het idee had dat er andere zaken mee zouden spelen. Zo zou het Ariens dit pand niet meer over willen dragen aan Domijn omdat men van de zijde van het Ariens bang zou zijn dat hier na renovatie door Domijn, mensen zouden worden geplaatst die begeleid worden in welzijn, wonen en werken(RIBW).
Die angst zou voortkomen uit het feit dat dit deels gebeurd is in het naastgelegen Redemptoristenpark. Tegelijkertijd hoorde ik ook dat er in ieder geval één, maar waarschijnlijk twee investeerders zouden zijn die er appartementen zouden willen realiseren. Reden voor ons om afgelopen maandag kenbaar te maken dat wij dit onderwerp graag agenderen in de stadsdeel commissie Oost op tien december a.s.

Afgelopen maandag heeft wethouder Hatenboer reeds enkele vragen beantwoord. Daarop stelde ik hem de vraag of hij alvast wat vooronderzoek wilde laten verrichten, aangaande bovenstaande opmerkingen. Zijn antwoord was kort en vastberaden, De gemeente heeft geen geld en dus lijkt mij dit boek van gemeentewege gesloten. In een raadszaal kan en mag je nooit zomaar iets roepen en tot nu toe beschouw ik de interesse van de investeerder en de geluiden omtrent RIBW perikelen als niet feitelijk. Maar ik hoop dat we dit dinsdag aanstaande scherp kunnen stellen. En wanneer er daadwerkelijk een investeerder zou zijn, zijn wij van mening dat we er alles aan moeten doen om dit pand te behouden. Simpelweg vanwege het feit dat het in dat geval de gemeente niets hoeft te kosten en daarmee een schitterend pand behouden blijft voor de stad Enschede!