Werk en bijstand in Enschede.

Albert Veldt 12.09.2013

Vorige week werd het jaarverslag Werk & Bijstand gepresenteerd aan de raad.

Het geheel zag er redelijk netjes uit, maar op enkele zaken had ik toch graag wat meer cijfers willen zien. De werkloosheid is hoog in Enschede en ook het aantal mensen in de bijstand groeit. Dat kost onze gemeente erg veel geld. In de omvang geld aan bijstand gaat méér geld om dan wat onze zorg kost.

Opvallend is dat er alleen plannen zijn om de jeugdwerkloosheid te monitoren en financieel te ondersteunen. Landelijk , maar ook in Enschede, is de werkloosheid van de 45 plussers ook erg sterk aan het stijgen. In sommige gemeenten worden daarom ook de 55 plussers zo snel mogelijk weer aan het werk geholpen, mede omdat deze mensen vaak (nog) de financiële verantwoordelijkheid hebben voor studerende kinderen. Als deze mensen hun baan verliezen is het financiële leed dus vaak een sneeuwbaleffect , dit in tegenstelling tot de jongeren die werkloos worden en die vaak nog aan de start van hun carrière staan en veelal weinig verplichtingen zijn aangegaan.

Ik heb dus de wens uitgesproken om de ouderen méér in beeld te brengen en te kijken naar de mogelijkheden hen hetzij financieel te ondersteunen in het vinden van werk hetzij de werkgevers extra te stimuleren ouderen aan te nemen.

Als laatste valt me steeds meer op dat veel raadsleden roepen dat de werkloosheid omlaag moet en dat het beleid van onze gemeente verkeerd is. Ik en met mij de mensen van Burgerbelangen vinden dat wat kort door de bocht. Tegenover een bestand van ruim 15.000 werkzoekenden staan ongeveer 500 uitstaande vacatures bij werkgevers in Enschede. We zullen moeten accepteren dat dit dus niet eventjes is op te lossen. Maar advies aan die roepende raadsleden is: kom met oplossingen zodat ons college of de wethouder er iets mee kunnen doen. Maar het blijft angstvallend stil. (verkiezingsretoriek?)

Vorig jaar heb ik persoonlijk een poging gedaan om alle ingeschrevenen bij het werkplein te laten beoordelen door uitzendbureaus. Naar mijn idee is dát een wezenlijke bijdrage aan een andere en betere systematiek. Op het moment dat je ingeschreven wordt op het werkplein of UWV, kom je automatisch op het bordje van de uitzendbureaus die jou dan vervolgens benaderen. De situatie nu is nog volledig gesloten, dus de uitzendbureaus weten niet wat er in onze kaartenbak zit en omgekeerd weten ze op het werkplein niet welke werkgevers allemaal personeel nodig hebben. Dat is toch een vreemde zaak lijkt mij!