Wijkbezoeken en jongerenafdeling

Secretaris Burgerbelangen Enschede 29.08.2013

Burgerbelangen Enschede is momenteel druk doende met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Daartoe is er afgelopen week voor het eerst sinds het ontstaan van Burgerbelangen enschede, een jongerenafdeling opgezet. Deze groep jongeren die gaan samenwerken onder de naam Jong Burgerbelangen Enschede, gaan zich in eerste instantie richten op de doelgroep tot =/- 25 jaar.

Tegelijkertijd zullen wethouder Hans van Agteren en fractieleden, vergezeld door kandidaat raadsleden, vanaf vrijdag 20 September de wijken bezoeken. Vanaf die datum zal er wekelijks in een van de stadsdelen een afvaardiging van de partij zitten om met de burgers in gesprek te gaan. Doel van deze wijkbezoeken is om informatie op te halen bij de burgers. Zo denkt de partij Burgerbelangen Enschede, het stemgeluid van de Enschedeeers te kunnen opnemen in haar partij programma. Heeft u dus punten die u graag eens wil bespreken, bezoek dan de locaties waar onze mensen zitten. Deze locaties zullen in de volgende nieuwsbrief worden aangegeven. We hopen u er een van de vrijdagen te mogen begroeten. Tot slot zijn wij van mening dat we het nog altijd ‘gewoon samen moeten doen’! M.v.g. het campagneteam