Berichten van 27.06.2013


Nieuwe raadsperiode

André Le Loux 27.06.2013

Vorige week stond in de krant dat ik niet beschikbaar ben voor een nieuwe raadsperiode.

Dat klopt, maar ik had het liever eerst zelf aan onze eigen leden gemeld. De journalist zei destijds dat hij dat in de vakantie zou melden, maar het stond nu toch al in de krant.
Wat mijn persoontje betreft klopt het artikel. Ik zal niet terugkeren voor een nieuwe raadsperiode en de werkelijke reden is: ik ben in feite al met pensioen en wil daar optimaal van genieten. Dat kan niet met de werkbelasting waar een raadslid in Enschede mee te maken heeft.

Ik denk ook dat het goed is dat er een nieuwe en vooral jongere kandidaat mijn plek gaat innemen en ik heb geconstateerd dat wij goede mensen in huis hebben. Dus kan ik met een gerust hart vertrekken. We hebben nog een traject te gaan tot maart 2014 en tot die tijd zal ik mij volledig blijven inzetten voor Burgerbelangen.
Ik ga ervan uit dat u mijn beslissing kunt respecteren.


De telefoon bleef maar rinkelen!! Ga je weg!??

Albert Veldt 27.06.2013

Beste mensen ik kan jullie geruststellen ik ga nog niet weg uit de politiek.

Ik vind het veel te leuk om deel te blijven uitmaken van de beraadslagingen. Ik heb inmiddels wel de pensioengerechtigde leeftijd, maar juist daardoor is er veel te doen en zal ik me in volgend jaar ook méér toe gaan leggen op het belang van de ouderen, zeg maar de “50 plussers” !
Beloven dat ik terugkom is echter een andere zaak want daarvoor zal eerst onze kiescommissie mijn aanmelding moeten accepteren en kijken of ik naar hun idee een plekje op de lijst van BBE verdiend heb. Daarna is het dan nog aan u als kiezer of ik ook daadwerkelijk terug mag komen want dat hangt af of u op mij wil gaan stemmen volgend jaar maart! Het klinkt ver weg, maar het na de vakantie gerekend vanaf 1 september is het nog maar nauwelijks een half jaar!
Ik wil dank zeggen aan alle mensen die hebben gebeld, ook aan de collega raadsleden die verbaasd reageerden, maar heus, het zal wel een slip van de pen zijn geweest van de journalist! Jullie kunnen ook na volgend jaar op mijn inzet blijven rekenen.


Onderbouwing Economie en Werk in raadsvoorstellen!!

Albert Veldt 27.06.2013

In de meeste raadsvoorstellen staan aan aantal paragrafen.

Dat is bedoeld om een raadsvoorstel dat door het college wordt opgesteld goed te kunnen onderbouwen voor de raadsleden. Ook de burgers vinden dat belangrijk, want als er bijvoorbeeld een nieuw park wordt aangelegd willen mensen wel weten wat het gaat kosten. Verder wil men uiteraard weten wat het maatschappelijk belang is en welke burgers het plan hebben voorgelegd.

Burgerbelangen is van mening dat er in alle plannen ook een paragraaf moet worden toegevoegd voor “Economie en Werk”. In bovenstaand voorbeeld zal die paragraaf weinig toegevoegde waarde hebben, maar het zet wel ambtenaren en rekenmeesters voor een opdracht te bedenken wat het effect is! Als het geen waarde toevoegt aan Economie en Werk, dan zij het zo, maar anderzijds kan bij een bepaald raadsvoorstel dit wel degelijk een bepalende rol gaan spelen.

Kijken we naar de nieuwe rondweg die het college wil aanleggen, de NOEK, de Noordelijke Ontsluiting Enschedese Kennispark, dan zien wij dat de paragraaf “Economie en Werk” ontbreekt. Wél is er een financiële paragraaf van de kosten. Die zijn globaal 4,5 miljoen voor Enschede en de rest komt van de Provincie en het Rijk in verband met werkgelegenheid!!

Navraag leert ons dat de werkgelegenheid door de aanleg van deze weg toeneemt met ongeveer 200 mensen op jaarbasis. Qua werk komt er dus globaal 200 X 14.000 = 2.8 miljoen euro op jaarbasis aan onze stad ten goede. Als je dan nagaat dat de kosten van de NOEK neerkomen op ca 200.000 euro op jaarbasis, vragen wij ons af wie daar op tegen kan zijn!!!

Feit is dat de NOEK wordt aangelegd om stadsdeel Noord te ontsluiten en het verkeer op een beter manier te leiden, dus die weg is nodig en wordt gewenst door de meeste inwoners van Enschede. Wij willen echter benadrukken dat ook naar het economisch belang en werkgelegenheid gekeken moet worden. Bij volgende raadvoorstellen zullen wij daar dan ook voor pleiten!


Concernrapportage en Financieel kader 2014 in de laatste vergadering voor het zomer reces,

Ben Sanders 27.06.2013

Normaal gesproken wordt in de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces de Concernrapportage en Kadernota behandeld.

Dit jaar hebben wij op maandagmiddag en -avond 1 juli geen ‘Kadernota’ maar het ‘Financieel kader 2014’ en de ‘Concernrapportage 2013’ te bespreken.

Bij de meeste raadsfracties is het gebruikelijk dat de fractievoorzitter in deze vergaderingen het woord voert en de standpunten van de partij verwoord. Bij Burgerbelangen doen wij dat al jaren iets anders n.l. om en om. In 2010, het eerste jaar na de verkiezingen, heeft onze fractievoorzitter André Le Loux het verwoord, in 2011 heeft Ben Sanders het gedaan, in 2012 heeft Albert Veldt het gedaan en dit jaar zal Niels v.d. Berg het voor zijn rekening nemen. Hiermee bereiken wij dat het verwoorden van onze BBE standpunten m.b.t. wat wij moeten, willen en kunnen in deze meestal toch wel ingewikkelde raadsvoorstellen, voor alle fractieleden dezelfde betrokkenheid, voorbereiding en inspanning heeft en wij het samen door- en uitwerken en elkaar optimaal supporten m.b.t. het te houden betoog namens BBE. Bijkomend voordeel is ook dat André -zoals hij met zijn gezin al jaren doet- eind juni welverdiend en met een gerust hart op vakantie kan gaan naar hun geliefde Italië.

Na deze 1 juli vergadering begint voor de Raadsleden het zomerreces welke duurt tot 26 augustus. In deze vakantieperiode is er altijd -7 dagen per week- wel één of meerdere van de BBE raadsleden voor de burger bereikbaar via e-mail: info@burgerbelangenenschede.nl en / of telefonisch via: 06.47.072.888. Wij, het bestuur en de fractieleden van BBE wensen een ieder een hele fijne en vooral zonnige vakantie toe in binnen- of buitenland.


Voor spek en bonen

Niels van den Berg 27.06.2013

Donderdag 20 juni heb ik samen met onze wethouder Hans van Agteren de wijkraad Twekkelerveld bezocht.

Dit naar aanleiding van de laatste Stadsdeelcommissie vergadering in Noord. Daar stond onlangs studentenproblematiek op de agenda en heeft er een discussie plaatsgevonden tussen raadsleden, woningbouwcorporaties, studenten en omwonenden. Na afloop werd ik aangesproken door een van de leden van de wijkraad. Hij stelde dat, wanneer dit inspraak c.q. debat met de burger moest voorstellen, hij zwaar teleurgesteld is en er weinig vertrouwen in heeft. Ik heb een tijd met hem gesproken en hem de toezegging gedaan om op korte termijn de wijkraad te bezoeken. Dat is dus gebeurd en Hans van Agteren heeft met ambtelijke ondersteuning de verhalen aangehoord en keurig antwoord gegeven.

Bewoners geven aan dat hun wijk verpauperd. Dat maximale percentages worden overschreden wanneer het om onzelfstandige bewoning gaat. De student op zich is het probleem niet, de huisjesmelkers des te meer. Aantallen studenten kloppen niet met het aantal kamers. Veel oprechte emoties zijn getoond. Ik heb niets gezegd en alleen maar geluisterd. Geluisterd naar de burgers in de zaal en naar onze wethouder. Wetende dat hij de zaak heel serieus opneemt. Ik zat er als het ware voor spek en bonen bij.. en toch ook niet helemaal want als het over een jaar nog altijd zo is zoals het nu feitelijk blijkt te zijn, kom ik uit de slaapstand. En Hans, de wethouder die een welgemeend en verdiend applaus kreeg van de burgers in de zaal na afloop. Onze Hans van Agteren die het volste vertrouwen van de fractie geniet, weet anderzijds ook dat de jonge pitbull in “zijn” fractie hem erop aan zal spreken en wat in beweging brengt wanneer het over een jaar nog zo is, zoals het is.

Dat is het mooie van dualisme. Zover zal het echter niet gaan komen. De toezegging van “stand still” tot januari 2014 voor de wijk Twekkelerveld en dan eens kijken hoe de zaken ervoor staan, was voor mij de toezegging dat het absoluut wel in orde komt. Zat ik er dus toch voor spek en bonen bij…


XXXL in Central sportpark Diekman

Niels van den Berg 27.06.2013

Kort geleden heb ik geschreven over een fitness park XXL.

Buiten fitness met apparatuur die permanent gestald is, “hufterproof” laten we maar zeggen. Enkele weken later gonst het over een Central Park op het Diekmanterrein. Met de geschiedenis van het Diekman is sport onlosmakelijk verbonden. Overigens net als dat hedendaags zo is en in de toekomst zal zijn. Sport en recreatie liggen heel dicht bij elkaar. En dus zeg ik: ja laat maar komen zo’n Central Park- achtig ingerichte locatie. Maar dan moet dit zich ook onderscheiden ten opzichte van de overige stadsparken in Enschede. Sport en recreatie hand in hand in een sportieve groene omgeving. Ik ben geen architect, ik kan helaas niet tekenen.
Maar in de bovenkamer zie ik een Central Park Diekman absoluut zitten. Met een aantal enorme picknicktafels, een jeu de boules baan, eventueel een stuk groen met wat herten erop, mooie frisse aanplant van bomen en planten. En verder hardloop paden, waterpartijen, schaduwrijke –en juist arme plekken in het Park, een podium waar men eens iets kan organiseren. En in de kern een fitnesspark XXXL. Voor iedere burger van de stad vrij toegankelijk. Heerlijk sporten in de buitenlucht.


Oudere berichten