Woningbouw

André Le Loux 16.05.2013

Dat het Enschedese woningbouwprogramma al jaren te ambitieus was hebben wij al jaren geleden aangegeven.

Nu ziet de gemeente dat uiteindelijk ook en zijn er drastische maatregelen getroffen. Een aantal programma’s zijn stopgezet een aantal programma’s zijn (“on hold”) in de tijd geschoven. Gevolg is een beperkt woningbouwprogramma, maar wel veel meer in overeenstemming met de behoefte. Dat is een goede zaak.
Wij hebben echter geconstateerd dat door deze forse inkrimping van de woningbouwprogramma’s de programma’s die wel doorgaan een beetje eenzijdig karakter hebben. Als voorbeeld nemen we Leuriks Oost, een programma wat wel wordt doorgezet. Op deze plek zou slechts een bepaald type woning mogen worden gebouwd. Dit dilemma hebben we de wethouder voorgelegd.
Inmiddels heeft de wethouder dit ook onderkend en ons toegezegd een verruiming toe te staan in de te bouwen type woningen, voor ons de bevestiging dat hij het eens is met onze visie. Dit schept meer mogelijkheden voor de burger.