Fitness park XXL

Niels van den Berg 18.04.2013

Het is algemeen bekend, dat sporten een belangrijke bezigheid is in het dagelijkse leven. Ik hoef de voordelen ervan dan ook niet te schetsen.

Sportscholen genoeg in de stad Enschede en inmiddels lopen de abonnementen uiteen van € 16,- tot € 60,- euro per maand. Op zich zijn de prijzen die gehanteerd zijn aan de onderkant niet verkeerd. Echter in tijden waarin het voor velen steeds moeilijker wordt om de touwtjes aan elkaar te knopen, vormen de contributies voor het sporten vaak een belemmering om actief deel te nemen aan sport.
De gemeente Enschede is in het verleden de sportiefste stad van Nederland geweest, we hebben veel over voor de sport. Maar de stad Enschede zit in financieel zwaar weer en dus moeten er keuzes gemaakt worden. Ik wil binnenkort eens met verschillende partijen om tafel om de mogelijkheden te bekijken ten aanzien van fitness in de buitenlucht. Vrij toegankelijk voor iedere Enschedese burger!

In ieder stadsdeel 1 fitness park XXL realiseren moet te doen zijn. De kosten vielen mij na enige research niet eens tegen. Rond de € 40.000 zal een dergelijk park moeten kosten. Maar dan hebben we nog niet gekeken wat de mogelijkheden zijn van subsidiëring, sponsoring en fondsen. Kortom het idee op zich is niet bij voorbaat kansloos! De grootste winst zit in het feit dat zonder financiële verplichting iedereen kan sporten. In de buitenlucht dat dan weer wel, maar schuilt daarin niet juist de charme? Ik wil de opties serieus gaan bekijken. En wanneer blijkt dat dit in de huidige coalitie periode niet meer te verwezenlijken is, zal het wat mij betreft opgenomen worden in het nieuwe partij programma van Burgerbelangen Enschede, onder het kopje buiten-sport!