Meubelboulevard Enschede.

Albert Veldt 24.01.2013

Burgerbelangen Enschede is geschokt en ongerust over de branden die de laatste tijd op en rond het meubelplein uitbraken.

Wij leven intens mee met de getroffen ondernemers en uiteraard met de meer dan honderd werknemers die voorlopig zonder werk zitten. In de diverse vergaderingen afgelopen week heb ik dan ook aandacht gevraagd voor adequate aanpak van deze ramp.

In de stadsdeel Centrum commissie heeft Wethouder van Hees ook positief gereageerd op het verzoek van Burgerbelangen om zaken proactief te behandelen. Dus niet afwachten tot de ondernemers met de uitgewerkte bouwplannen komen, maar tevoren met de ondernemers, pandeigenaren en projectmakelaars een tafel gaan zitten en de Stadsbouwmeester de regie geven van hoe wij het meubelplein er zouden willen laten uitzien in de toekomst. Met allure, eigentijds, innovatief, duurzaam, maar vooral ook aantrekkelijk voor het winkelend publiek.

Ook moet gekeken worden naar een andere invulling, want bij de plek gebonden gedoogvergunningen voor Hallfords, de Wok en Mac Donalds moet gekeken worden of ze op exact dezelfde plek terug willen en kunnen komen. Daar moet soepel mee om worden gegaan. Ook uitbreiding moeten we niet op voorhand uitsluiten. Ook andere detailhandel moet bespreekbaar zijn. Wij zijn tevreden met de toezeggingen van de Wethouder van Hees dat zij zich inderdaad proactief op gaat stellen en ons elke volgende vergadering van het Centrum op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.