Subsidie landelijke partijen

André Le Loux 13.12.2012

Gewoonlijk schrijf ik mijn stukjes die direct te maken hebben met Enschede. Dit keer wil ik het over de landelijke politiek hebben.

De landelijke partijen ontvangen € 15,5 miljoen per jaar (ja, u leest het goed) van het rijk om hun werk als politieke partijen te kunnen doen. Daar kunnen ze wetenschappelijke bureaus mee financieren maar daar mogen ze ook verkiezingen mee financieren.
En hier ontstaat de rechtsongelijkheid. De lokale partijen ontvangen deze subsidie niet, en hoewel minister ter Horst in 2007 erkende dat er een rechtsongelijkheid is, (artikel 4 van de Grondwet) zijn de landelijke partijen niet bereid deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.
De Tweede Kamer heeft immers weer ingestemd met het laten voortbestaan van de huidige situatie en ik kan mij niet voorstellen dat de Eerste Kamer anders gaat beslissen. Men laat de rechtsongelijkheid rustig bestaan. Ook het gezegde dat een lokale partij maar bij de gemeente moet aankloppen voor subsidie is volgens artikel 132 van de Grondwet en volgens de Kieswet onjuist. Toch laten de landelijke partijen de situatie ongewijzigd. Puur eigenbelang en getuigend van een zeer laag democratisch gehalte. Op grond van grootte zouden de gezamenlijke lokale partijen recht hebben op zo’n € 4 miljoen per jaar.
Pure diefstal dus!!!!
Een schande!!!!